Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg en provincie bundelen brexit-krachten

Voka – KvK Limburg en provincie bundelen brexit-krachten

  • 26/10/2020

Een harde brexit zou in Limburg leiden tot een verlies van 3.300 banen. Voka – Kamer van Koophandel en de provincie Limburg willen anticiperen op die nefaste economische impact en bundelen de krachten. “Het is meer dan ooit noodzakelijk om bedrijven klaar te stomen voor de administratieve gevolgen. Maar we moeten hen ook begeleiden in de zoektocht naar nieuwe buitenlandse afzetmarkten. Vandaag is het Verenigd Koninkrijk goed voor bijna 3 miljard euro aan Limburgse export”, zeggen gedeputeerde van Economie en Europese Zaken Tom Vandeput en Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. Dat lanceert een uitgebreide brexit-FAQ voor ondernemingen met meer dan 60 antwoorden en stelde een brexit-SPOC (single point of contact) aan waar bedrijven terecht kunnen met hun brexit-vragen. 

Tom Johann

Johann Leten en Tom Vandeput: "Vandaag is het Verenigd Koninkrijk goed voor bijna 3 miljard euro aan Limburgse export”


We lijken goed op weg richting een harde brexit, eentje waarbij de vrije handel wordt opgeschort en er opnieuw douaneformaliteiten worden toegepast. “Ondernemingen die vanaf 1 januari 2021  exporteren en importeren naar het Verenigd Koninkrijk, zullen dezelfde administratieve verplichtingen moeten nakomen zoals dat het geval is bij pakweg China”, zegt Johann Leten. 

Het is enkel nog onzeker of er al dan niet invoerrechten betaald moeten worden. Voor Europa kan handel zonder invoerrechten alleen als de Britten hun bedrijven geen voordelen geven die Europese bedrijven niet krijgen. Er is een gelijk speelveld nodig. 

Tijd en energie nodig

De veranderingen zijn vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen ingrijpend. “Bedrijven die nooit handel voerden buiten de EU worden nu geconfronteerd met een andere regelgeving. Het vraagt tijd en energie om zich hierop voor te bereiden.” 

"Bedrijven kunnen bij onze brexit-SPOC terecht met specifieke vragen en problemen."

Daarom lanceert Voka – KvK Limburg op haar website een uitgebreide FAQ met meer dan 60 vragen én antwoorden. Die behandelt verschillende onderwerpen zoals douaneregelgeving, maar evenzeer verpakking en etikettering of vragen over intellectuele eigendom.

Johann Leten: “Daarnaast kunnen bedrijven terecht bij onze brexit-SPOC met specifieke vragen en problemen. We brachten ondernemingen ook al samen in een brexit problem solving team, waar ze onder leiding van een expertenpanel van elkaars ervaringen leren.”

“Nieuwe afzetmarkten zoeken”

Bovendien stevent de provincie af op een duizelingwekkend jobverlies door onder meer handelsbeperkingen en hogere invoertarieven. Zo zouden er in Limburg 3.300 banen op het spel staan. “Limburg en West – Vlaanderen worden het hardst getroffen, daarom moeten we alle zeilen bijzetten en onze bedrijven ook begeleiden richting andere afzetmarkten”, zegt Johann Leten.

“Ondernemingen kunnen op die manier hun verloren omzet goedmaken en ze zijn minder afhankelijk van hun handelspartners. Ze spreiden het risico. Ons internationale netwerk van Kamers maakt van ons alvast een waardevolle partner voor bedrijven in die zoektocht. We hebben ook een opleidingsaanbod voor bedrijven en hun medewerkers dat zich specifiek toespitst op brexit.”

Hulp van provincie Limburg 

Voor deze brexit-ondersteuning kan Voka – KvK Limburg rekenen op de hulp van de provincie Limburg. Die samenwerking is nodig, want veel bedrijven hebben tot nu gewacht met hun voorbereidingen omdat er nu pas meer duidelijkheid is. 

Gedeputeerde van Economie en Europese Zaken Tom Vandeput (CD&V): “De corona-pandemie zorgt nu reeds in verschillende economische sectoren, ook in Limburg, voor dramatische gevolgen. Zo komt 1 op 3 van de Limburgse bedrijven in de gevarenzone op vlak van liquiditeit. De impact van corona in Limburg op de verre export, situeert zich momenteel op 14 % in aantal zendingen ten opzichte van een jaar geleden. In goederenwaarde betekent dit een daling of -33% of 18 miljoen euro. Er dreigt voor onze Limburgse internationale bedrijven, actief in het VK, een mokerslag bovenop te komen wanneer een harde Brexit zou doorgaan. Samen met West-Vlaanderen, is Limburg de provincie die hier de grootste impact van zal ondervinden. 3 300 Limburgse jobs staan op het spel”. 

"Er dreigt voor onze Limburgse internationale bedrijven, actief in het VK, een mokerslag bovenop te komen wanneer een harde Brexit zou doorgaan."

Daarom is het “alle hands aan dek” tav deze Limburgse bedrijven. Gedeputeerde Vandeput: “Als provinciebestuur ondersteunen we de praktische aanpak van Voka – KvK Limburg, om via de oprichting van een contactcenter met één aanspreekpunt (spoc), deze Limburgse ondernemers met raad en daad bij te staan om zo om te kunnen met een Brexit in hun bedrijfsvoering. Daarnaast zal Voka – KvK Limburg de Limburgse ondernemingen ondersteunen in het opbouwen van nieuwe handelsrelaties, ook buiten de UK, zodat risicospreiding kan gebeuren. 

“Voka – KvK Limburg heeft de expertise én het netwerk om de Limburgse ondernemer individueel te begeleiden en ook om verder op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten. We zullen samen met Voka – KvK Limburg snel de nodige stappen zetten voor de oprichting van deze Limburgse Brexit-spoc. Ik zal kortelings een voorstel op tafel te leggen van de Deputatie om hiervoor ondersteunende middelen vrij te maken.”

“Wij zullen vanuit Limburg formeel vragen aan de Federale regering om bij de Europese Commissie een rechtmatig deel van dit Brexitfonds op te eisen."

De Europese Commissie heeft een enveloppe van 5 miljard euro vrijgemaakt voor de gevolgen van de Brexit in heel Europa. Gedeputeerde Vandeput: “Wij zullen vanuit Limburg formeel vragen aan de Federale regering om bij de Europese Commissie een rechtmatig deel van dit Brexitfonds op te eisen. In de binnenlandse verdeling lijkt het ons vervolgens evident dat Vlaanderen een groot gedeelte ontvangt, zodat de ondernemingen in de twee sterkst getroffen provincies in België, nl. West-Vlaanderen en Limburg, op een degelijke manier zullen worden ondersteund”. 

De Vlaamse regering treft eveneens maatregelen en voorziet via de brexit-taskforce 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van brexit. Daarvan is € 33 miljoen voorzien voor export waarmee de Vlaamse Regering bedrijven wil helpen om nieuwe afzetmarkten op te zoeken. 50 miljoen euro gaat naar bedrijfssteun via VLAIO.
 

Circuit Zolder