Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Limburg blij met mogelijke doorbraak Noord-Zuid

Voka – KvK Limburg blij met mogelijke doorbraak Noord-Zuid

  • 19/12/2016

Vandaag kwam de taskforce van het SALK, het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat, voor de vierde keer samen. Wat betreft de Noord-Zuid pleit Voka – KvK Limburg al sinds 2013 voor een juridisch sluitende manier om deze noodzakelijke verbinding voor Noord-Limburg te realiseren. Vandaag opent de Vlaamse regering deze mogelijkheid door middel van een stapsgewijze decretale verankering.

De focus van de taskforce lag vandaag niet alleen op economische lange termijn projecten om de tewerkstelling te verhogen. Tegelijkertijd werden er, mede onder impuls van Voka – KvK Limburg ook een aantal doorbraken gerealiseerd op vlak van voor ons cruciale randvoorwaarden uit het SALK. Waar de Vlaamse Regering in het verleden moeilijkheden had om deze randvoorwaarden te realiseren, zijn we verheugd dat er vandaag een aantal stappen in de goede richting zijn gezet.

 

Wat betreft Noord-Zuidverbinding en de realisatie ervan worden in de taskforce-nota dan ook politiek correct een aantal zaken opgenomen. Als sinds 2013 pleit Voka – Kamer van Koophandel Limburg voor een juridisch sluitende manier om deze noodzakelijke verbinding voor Noord-Limburg te realiseren. Vandaag opent de Vlaamse Regering deze mogelijkheid. Het voorstel waarbij stapsgewijs een decretale verankering wordt voorzien van zowel het plan-MER, het RUP als de vergunning, is dan ook het enige juiste. Voor deze piste is de tijdsbesparing het grootst, de kans op realisatie ook. En beide voorwaarden zijn essentieel. We kijken dan ook uit naar het juridisch robuust voorstel dat minister Schauvliege en minister Weyts in januari 2017 op tafel zullen leggen. 
 

Gisteren communiceerden we nog dat België kampioen is in filerijden. In afwachting van de realisatie van de Noord-Zuidverbinding, juichen we de terbeschikkingstelling van de nodige middelen en de ondersteuning van de implementatie van de tijdelijke doorstromingsmaatregelen in Houthalen-Helchteren toe. Ook op korte termijn moet de nodige ademruimte worden voorzien voor de ontsluiting van Noord-Limburg.

 

Voor de herontwikkeling van de Ford-terreinen hebben 9 kandidaten zich opgegeven. Zij worden nu uitgenodigd om een volledig uitgewerkt voorstel in te dienen. Minister Muyters neemt hier een belangrijk engagement op om voor de zomer van 2017 de voorkeurspartner(s) voor de herontwikkeling te selecteren.

 

Wat het Spartacusplan betreft is Voka – KvK Limburg van mening dat de drie lijnen die zijn opgenomen in het plan gezamenlijk moeten gerealiseerd worden. Spartacus is meer dan enkel de verbinding tussen Hasselt en Maastricht maar omvat een bredere ontsluiting van de hele provincie. De 3 projecten zijn ondeelbaar en alle drie noodzakelijk voor een volwaardige ontsluiting op vlak van openbaar vervoer. Ook voor de lijnen Hasselt – Maasmechelen en Hasselt – Neerpelt moet er dus schot in de zaak komen. In 2015 werd de lijn Hasselt – Neerpelt al als topprioriteit naar voren geschoven door de Vlaamse Regering. Concreet overleg tussen minister Weyts aan Vlaamse kant en minister Bellot aan federale kant is essentieel.

 

 

Francis Wanten, voorzitter Voka – KvK Limburg, reageert matig positief op deze bijeenkomst: “Voor een aantal belangrijke dossiers in onze provincie lijkt er schot in de zaak te komen. Er zijn al zoveel veldslagen verloren in de Nood-Zuidverbinding, maar onze inspanningen van de voorbije jaren mogen niet voor niets zijn geweest. Meer dan 160.000 Limburgers betuigden reeds hun steun aan het Open Platform Limburg waarin we samen met onze sociale partners pleiten voor ‘vooruit met de noord-zuid’. Het voorstel van een stapsgewijze decretale verankering is alvast terug een stap in de goede richting.”