Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – KvK Kempen en Voka – KvK Mechelen fusioneren

Voka – KvK Kempen en Voka – KvK Mechelen fusioneren

  • 28/04/2017

Voka – Kamer van Koophandel Kempen en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen gaan fusioneren. Deze beslissing is genomen door de Raden van Bestuur van de beide organisaties. De nieuwe vzw, die de naam Voka – Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen zal krijgen, gaat van start op 1 januari 2018. ‘We zijn ervan overtuigd dat we onze leden door deze fusie een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden’, zeggen de voorzitters Ronny Van Broekhoven en Jan Scheirs. 

FusieKamers2017
Ronny Van Broekhoven en Jan Scheirs.

 

Het doel van de eengemaakte Kamer is het aanbod naar de leden toe te verbreden én te verdiepen. "Onze twee organisaties werken al een aantal jaren nauw samen", vertelt Ronny Van Broekhoven, voorzitter van Voka – KvK Kempen. "Tijdens deze contacten merkten we dat ons DNA zeer gelijkaardig is. We hebben dezelfde kijk op ondernemen en nemen hierdoor zeer complementaire initiatieven. Door de krachten te bundelen boeken we om te beginnen een zeer grote efficiëntiewinst. Daarnaast kunnen we onze leden in één klap een veel ruimer netwerk aanbieden. De fusie-kamer strekt zich uit over veertig gemeenten en telt meer dan 2500 leden, waarvan ¾ kmo-bedrijven zijn. Ook zal de fusie zorgen voor een uitgebreidere dienstverlening enerzijds en voor verscherpte competenties van de veertig medewerkers anderzijds. Er zal voor iedereen meer tijd en ruimte komen om de focus te leggen op het eigen werkdomein."
 

Lokale werking

Belangrijk is wel dat ook de lokale werking overeind blijft. "De fusie betekent niet dat de twee regio’s hun eigenheid verliezen", verduidelijkt Jan Scheirs, voorzitter van Voka – KvK Mechelen. "De lokale werking blijft ook in dit verhaal één van onze allergrootste prioriteiten. Zo blijven de twee bestaande zetels in Geel en Mechelen behouden en zullen we ook veel energie blijven steken in de werking van de Lokale Ondernemers Netwerken (LON’s)."


Businessplan

De volgende acht maanden zullen gebruikt worden om te kijken hoe de nieuwe Voka - Kamer van Koophandel juridisch, praktisch en organisatorisch vorm moet krijgen. "De eerste taak van de directeurs bestaat erin werk te maken van een ambitieus businessplan voor de nieuwe Kamer", besluiten de voorzitters. "Van zodra dit is gebeurd, zullen we het management van de nieuwe organisatie samenstellen. Ook de alliantie tussen de Voka - Kamers Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen zetten we verder. De succesvolle initiatieven die binnen deze provinciale alliantie al zijn uitgerold, worden voortgezet en nieuwe opportuniteiten zullen zeker gegrepen worden."

Advertentie Vermant - mei