Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen uit de startblokken

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen uit de startblokken

  • 16/01/2018

Zoals vorig jaar aangekondigd, hebben de Voka – Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen op 1 januari 2018 de krachten gebundeld in de eengemaakte Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Door hun vrij gelijkaardig DNA en de grote complementariteit op vlak van dienstverlening is de samensmelting van beide Kamers tot deze nieuwe organisatie een logische stap, waaruit onze leden alleen maar voordeel zullen halen”, stelt Renilde Craps, die zopas officieel door Voka is aangesteld als gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

nieuwbestuur2018
Renilde Craps en Jan Scheirs.
Foto Luc Hilderson


Schaalvergroting als aanzet voor een meer uitgebouwde dienstverlening, met meer ruimte voor maatwerk en expertise, toegang voor de aangesloten ondernemingen tot een nog ruimer netwerk, maar met de lokale werking als één van de allergrootste prioriteiten. Met die intentie hebben de Voka – Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen eind april 2017, vanuit hun vrij gelijkaardig DNA en gesterkt door hun complementaire dienstverlening, het fusietraject opgestart. Acht maanden verder is de samensmelting van beide organisaties in de eengemaakte Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen rond.

Als uitgesproken werkgeversorganisatie voor de regio Mechelen-Kempen, is deze fusiekamer met haar 45 medewerkers voortaan de stem en ruggensteun van liefst 2.800 aangesloten bedrijven, gevestigd in één van de veertig steden en gemeenten in haar werkingsgebied. Deze bedrijven staan samen voor meer dan 100.000 voltijdse arbeidskrachten en een toegevoegde waarde van meer dan vijftien miljard euro aan de Vlaamse economie.

Ontdek hier nog meer facts van Voka Mechelen-Kempen
Sleutelfiguren aangesteld

“Dit zijn maar enkele tot de verbeelding sprekende cijfers die de economische sterkte van de regio Mechelen-Kempen onderstrepen. Als Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen willen we de bedrijfswereld ten volle ondersteunen, zodat die het aanwezige potentieel verder succesvol kan ontginnen en deze regio in de toekomst nóg sterker op de economische kaart kan plaatsen”, geeft Jan Scheirs van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen aan.
Deze 49-jarige ondernemer uit Heist-op-den-Berg is op de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur van Voka – KvK Mechelen-Kempen aangeduid als voorzitter van de nieuwe organisatie. In het dagelijkse leven is hij CEO van VSE Technologies, gespecialiseerd in technische laspoplossingen, met hoofdkantoor in Heist-op-den-Berg. Binnen Voka fungeerde hij al sinds begin 2016 als voorzitter van Voka - KvK Mechelen.

Tegelijk met zijn aanstelling heeft de raad van bestuur haar vertrouwen gegeven aan Renilde Craps (58) als gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Sinds het voorjaar van 2016 was zij gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen, nadat ze een jaar eerder als directeur Diensten aan boord van de Kempense werkgeversorganisatie was gekomen.

Als burgerlijk ingenieur heeft Renilde Craps eerst gewerkt als wetenschappelijk medewerker voor industriële projecten aan de KU Leuven, om daarna aan de slag te gaan bij onderzoekscentra SCK en VITO. Vervolgens heeft zij als directeur van Flanders Drive grote indruk gemaakt door die ledenorganisatie te laten uitgroeien tot hét Vlaamse onderzoekscentrum voor de voertuigindustrie. Door haar aanpak van open innovatie heeft Flanders Drive een voortrekkersrol vervuld in het Vlaamse en internationale innovatielandschap.
“Als werkgeversorganisatie die uiteenlopende bedrijven, van kmo’s tot multinationals, met elkaar verbindt, willen we samen met onze leden stappen vooruitzetten op het pad van vernieuwing en duurzaam ondernemen. Lanceringen van onder andere de Real Estate Community, Kempen Insect Valley en de Business Club Innovatie zijn daarvan sprekende voorbeelden van de jongste jaren. Dit spreekt ook uit onze aanpak, met oog voor verdere digitalisering, de combinatie van content en beleving in onze opleidingen en netwerkactiviteiten én verhoogde betrokkenheid van onze leden in alles wat we doen”, zegt Renilde Craps. “De eengemaakte Kamer benadrukt onze open houding naar vernieuwing, net als ons besef van de opportuniteiten die dit onze leden-bedrijven oplevert. Samen met hen gaan we voor economische groei en meer welvaart. Die doelstellingen gaan hand in hand met onze focus op duurzaam ondernemen en ons streven naar duurzame relaties, zowel met onze leden als onze diverse stakeholders uit onder andere het politieke leven, het onderwijs en de onderzoekswereld. Zoals het in een ledenorganisatie hoort, staan onze aangesloten ondernemingen centraal. Door matchmaking tussen Kempense en Mechelse ondernemers kunnen we hun netwerk laten groeien en zelf nog meer toevoegde waarde leveren.”

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

Ontdek onze vacatures!
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx