Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – Kamer van Koophandel Limburg wordt spil tussen scholen en bedrijven

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wordt spil tussen scholen en bedrijven

  • 27/10/2017

Voka – KvK Limburg drukte zijn stempel op het beleid en het decreet duaal leren. Daarnaast liepen er de afgelopen jaren heel wat lokale initiatieven vanuit de Vlaamse Voka-entiteiten waarbij een vijftigtal bedrijven, een tiental scholen en een driehonderdtal leerlingen reeds begeleid werden. Daardoor werd heel wat expertise opgebouwd in het ondersteunen van bedrijven om de juiste talenten te vinden en op te leiden. Voka – KvK Limburg wordt spil tussen scholen en bedrijven en start ook met een project rond duaal leren in de logistieke sector.

Op 6 oktober keurde de Vlaamse regering de verruiming van het aanbod van studierichtingen in het systeem van duaal leren vanaf 1 september 2018 goed. Een aanzienlijke uitbreiding want het behelst vijftig studierichtingen in veertien studiegebieden waaronder opleidingen voor de Limburgse knelpuntsectoren logistiek, bouw en zorg. Voor Voka – Kamer van Koophandel Limburg was dit een historische stap voor ons onderwijs en de Limburgse arbeidsmarkt.

Matchingtool

Met onze eerder opgebouwde ervaring en de steun van ESF engageert Voka – KvK Limburg zich nu om bedrijven en scholen met interesse in duaal leren te ondersteunen en te begeleiden via een project in de Vlaamse Voka-entiteiten. Daarvoor zal de website www.onderwijs-ondernemen.be omgebouwd worden tot matchingtool voor duaal leren. Daarnaast zal Voka – KvK Limburg bedrijven, scholen en leerlingen die aan de slag willen met duaal leren samenbrengen en ondersteunen. De concrete begeleiding wordt de komende maanden uitgewerkt.

Bedrijven gezocht

De belangrijkste troeven van het project zijn het sterke lokale netwerk van bedrijven en scholen én vooral de sectoroverstijgende aanpak. Samen met de bestaande ondersteuningsinitiatieven, en ook via onze lerende netwerken, wordt er zo werk gemaakt om van duaal leren een succesverhaal te maken.

Voka – KvK Limburg zal dan ook de komende weken op zoek gaan naar bedrijven en scholen die aan de slag willen met duaal leren en hierin ondersteuning vragen. Het project start in het voorjaar van 2018 en richt zicht op leerlingen die tijdens het schooljaar 2018-2019 in een duale studierichting zitten.

Betere doorstroming

Gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg Johann Leten benadrukt het belang en de structurele uitrol van duaal leren voor Limburg: “Ook binnen Limburg is er een tekort aan technisch geschoolde jongeren op de arbeidsmarkt. Onze Toekomstindicator 2017 indiceerde dit duidelijk en wees reeds op een krappe arbeidsmarkt. Voor Limburg is de ‘War for Talent’ echt losgebarsten." 

"Met duaal leren zorgen we ervoor dat jongeren rechtstreeks op de werkvloer hun vak leren, in aanraking komen met actuele infrastructuur en uitgedaagd worden door actuele problemen. Het stelsel van duaal leren zorgt duidelijk voor een betere doorstroming van onderwijs naar de arbeidsmarkt." 

"De praktijkvoorbeelden uit onze buurlanden bevestigen dit alleen maar. Onder meer ons project rond duaal leren in de logistieke sector zal voor Limburg een grote toegevoegde waarde bieden want logistiek is en blijft voor onze provincie een speerpuntsector. Niet alleen in Limburg, maar ook in Vlaanderen, moet duaal dan ook het nieuwe normaal worden.”