Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka – Kamer van Koophandel Limburg introduceert brexit-SPOC

Voka – Kamer van Koophandel Limburg introduceert brexit-SPOC

  • 07/09/2020

De coronacrisis duwde de nakende brexit de afgelopen maanden naar de achtergrond, maar de gevolgen worden steeds concreter. In juli publiceerde het Verenigd Koninkrijk nog een document met 200 pagina’s aan douaneformaliteiten die vanaf 1 januari 2021 in werking treden.  Daarom lanceert Voka – Kamer van Koophandel Limburg één SPOC (single point of contact) waar bedrijven terecht kunnen met vragen en voor advies. Die aanpak bleek tijdens de lockdown al erg efficiënt voor corona-vragen”, zegt Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie.

Catherine dreesen
"Maandag start de zevende brexit-onderhandelingsronde. Daarom lanceert Voka – KvK Limburg één contactpersoon waar bedrijven terecht kunnen met vragen en voor advies."


SInds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uit van de Europese Unie. Voka – KvK Limburg berekende dat bij een harde brexit maar liefst 3.300 jobs in de provincie verloren kunnen gaan. Dit moet absoluut vermeden worden.

Douaneformaliteiten

Op 31 december 2020 eindigt nu ook de transitieperiode en vanaf 1 januari 2021 zullen er  douaneformaliteiten van kracht zijn tussen de EU en het VK. Voor veel bedrijven vraagt dit een hele aanpassing aangezien een groot aantal van hen uitsluitend binnen de Europese Unie handel drijft. Naast de douaneformaliteiten en -controles aan de grens zullen bedrijven eveneens moeten voldoen aan allerlei belastingvoorschriften bij de in- en uitvoer (invoerheffingen, btw, accijnzen) van goederen en komen er extra certificaten, vergunningen, etiketteringen en markeringen.

Brexit-contactpersoon

Om onze bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden, lanceert Voka – KvK Limburg een contactpersoon voor alle vragen omtrent import van en export het Verenigd Koninkrijk. “Dit aanspreekpunt treedt op als SPOC, single point of contact, tussen Voka – KvK Limburg en ondernemers met vragen of bezorgdheden”, verklaart Cathérine Dreesen, directeur internationalisatie en innovatie bij Voka – KvK Limburg.

“Dit aanspreekpunt treedt op als SPOC, single point of contact, tussen Voka – KvK Limburg en ondernemers met vragen of bezorgdheden.”

Gedelegeerd bestuurder Johann Leten benadrukt dat wachten op de politiek geen optie is. “Het zou wel eens een hele tijd kunnen duren vooraleer er een duidelijk en gestructureerd handelsakkoord komt als je weet dat de Europese Unie over vorige handelsakkoorden gemiddeld vier tot zeven jaar heeft onderhandeld. Hierop willen we uiteraard niet wachten, want de bedrijven mogen niet de dupe worden van de talmende politiek”, reageert hij. 

Bekijk hier onze brexit-FAQ of neem contact op met onze adviseur internationalisatie en brexit-contactpersoon Ward Smits via ward.smits@voka.be of via 011/56 02 00.

In samenwerking met:

provlim

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Circuit Zolder