Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka juicht gemeentefusies toe die maatschappelijke en economische dynamiek ondersteunen

Voka juicht gemeentefusies toe die maatschappelijke en economische dynamiek ondersteunen

  • 26/09/2017

Een referendum in Zingem over een fusie met Kruishoutem is in het voorbije weekend geëindigd in een anticlimax. De opkomst was onvoldoende met als gevolg dat met de uitslag geen rekening wordt gehouden. Voka Oost-Vlaanderen juicht spontane fusies toe maar dringt aan op een voldoende schaal en op een soliede onderbouw die verder gaat dan partijpolitieke rekenoefeningen om bestaande machtsposities te consolideren. Bovendien vraagt Voka om de natuurlijke economische dynamiek van stadsgewesten territoriaal niet af te blokken via een ‘cordon’ van grotere landelijke gemeenten.

Gemeentefusie Kruishoutem-Zingem

Tijdens het voorbije weekend konden de inwoners van Zingem zich in een referendum uitspreken over een fusie met buurgemeente Kruishoutem. De opkomst voor de volksraadpleging was onvoldoende en dus werd de uitslag als niet-representatief weggezet. Een nieuwe tandemgemeente Kruishoutem-Zingem zou ongeveer 15.000 inwoners tellen.

Ook andere Oost-Vlaamse gemeenten tasten momenteel de mogelijkheden af van een eventuele fusie. Onlangs maakten de gemeentebesturen van de Meetjeslandse gemeenten Lovendegem, Waarschoot en Zomergem bekend een ‘huwelijk’ met drie wel te zien zitten. De nieuwe lokale bestuursentiteit kreeg de werknaam ‘De Lieve’ mee en zou een goede 25.000 inwoners tellen. Verkennende gesprekken tussen Aalter en Knesselare en tussen Deinze en Nevele zijn al in een verder stadium.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: “Fusies van gemeenten zijn een feitelijke manier om de lokale autonomie te vergroten maar om dit succesvol te doen is een minimale schaalgrootte noodzakelijk, denken wij. Het vertrouwen van de burger ten aanzien van de overheid is het grootst op lokaal niveau. Maar kleinschaligheid en versnippering staan meer efficiëntie en bestuurlijke professionaliteit in de weg en dus moeten wij durven gaan voor voldoende grote fusies. Overigens zien wij dat kleine gemeenten vandaag heel veel taken en opdrachten regelen via tussengemeentelijke samenwerkingsverbanden en structuren. Domeinen als economie en arbeidsmarkt vergen logischerwijze een bovenlokale benadering terwijl meer persoonsgebonden materies (cultuur, jeugd) een sterk lokale inkleuring vragen.” 

Voka Oost-Vlaanderen schrijft geen ‘ideale schaal’ voor een gemeente voor. De uitgangspunten voor een geslaagde integratie van twee of meer gemeenten blijven: een voldoende gedragen ‘sociologische’ en economische affiniteit tussen de kernen en dat in een territoriaal als relevant en natuurlijk ervaren context.

Geert Moerman: “Tactische oefeningen die er op gericht zijn om partijpolitieke machtskringen te bestendigen via fusie-operaties, zijn een zwakke basis om tot een nieuwe dimensie van gemeenten in Vlaanderen te komen.”

Voka Oost-Vlaanderen vraagt dat gemeenten zich in hun fusie-intenties niet zouden laten leiden door een soort angst of afkeer van steden en stadsgewesten met een belangrijke spontane economische dynamiek (die in de toekomst nog meer zal groeien).

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Niet politieke berekening maar voldoende schaal en draagvlak moeten van gemeentefusies een succes maken