Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka erg sceptisch over voorstel om ziektebriefje af te schaffen

Voka erg sceptisch over voorstel om ziektebriefje af te schaffen

  • 08/10/2021

Om langdurige afwezigheid wegens ziekte aan te pakken, gaan we het ziektebriefje voor korte afwezigheden afschaffen. Met die uitleg lanceerde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een nieuw idee. Hij wil het verboden maken dat werkgevers voor enkele dagen afwezigheid om een doktersbriefje vragen. Voka staat erg sceptisch tegenover dit voorstel. Het zet de poort naar misbruik open. En vooral: het is geen antwoord op de sterke stijging van het aantal langdurige zieken.

Of werkgevers al dan niet een briefje vragen bij ziekteverlof voor korte duur, beslissen ze vandaag zelf. Er bestaat namelijk geen enkele wet die het ziektebriefje verplicht. In cao’s en arbeidsreglementen is bij veel ondernemingen voorzien dat vanaf de eerste dag ziekte een doktersattest vereist is. Andere bedrijven kiezen voor meer vrijheid en vragen pas een briefje na 1 of 2 dagen afwezigheid. 

Misbruik

Er is vandaag geen probleem met de korte afwezigheden. Laat ons daar dan ook niet aan morrelen. Het ziektebriefje helemaal op de schop doen, opent de deur immers naar misbruik.

Het aantal langdurig zieken is wel problematisch. Bijna een half miljoen Belgen zit thuis wegens ziekte voor lange tijd. Dat drukt als een molensteen op onze arbeidsmarkt. Ook deze mensen hebben talent dat nuttig kan zijn voor onze arbeidsmarkt. 

Fitnote

Voka stelt voor om artsen te laten attesteren wat mensen die voor lange tijd ziek zijn wel nog kunnen. Een zogenaamde 'fitnote' maakt het mogelijk dat iemand die bijvoorbeeld een been gebroken heeft, toch nog aan het werk kan, mits aangepaste taken. Op die manier verwatert het contact met de werkvloer niet.

Minister Vandenbroucke heeft wel oren naar dit Voka-voorstel en laat bestuderen hoe het in de praktijk kan worden gebracht.
 

Lees ook onze reactie in de pers

> “Het zet de poort naar misbruik wagenwijd open”. (Het Nieuwsblad)

> Voka vreest dat de maatregel de poort naar misbruik openzet. (De Tijd)

Contactpersoon

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel