Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka en UNIZO verwelkomen initiatief minister Muyters voor pact tegen krapte op de arbeidsmarkt

Voka en UNIZO verwelkomen initiatief minister Muyters voor pact tegen krapte op de arbeidsmarkt

  • 10/01/2018

Voka en UNIZO verwelkomen het initiatief van minister van Werk, Philippe Muyters, om een pact af te sluiten tegen de krapte op de arbeidsmarkt. “Het is belangrijk om alle zeilen bij te zetten en zoveel mogelijk werkzoekenden te activeren”, aldus Hans Maertens van Voka en Danny Van Assche van UNIZO. “Het invullen van openstaande vacatures is nodig om economische groei te blijven creëren. Onze werkgevers willen alvast actief mee aan de kar trekken. Via werkplekleren, bijvoorbeeld, zoals de Individuele beroepsopleiding.”

Voka en UNIZO kijken intussen ook nadrukkelijk naar de VDAarbeidspact tussen voka en unizoB: “Het is erg belangrijk dat ook de VDAB via dit pact een grote(re) en meer  proactieve rol opneemt”, aldus nog Voka en UNIZO. “Een betere screening van langdurig werkzoekenden en een verbetering van de compentiegericht matching zijn voor ons van cruciaal belang. VDAB moet echt de rol van arbeidsmarktregisseur opnemen. Wie niet werkt, moet klaargestoomd worden voor de arbeidsmarkt via opleiding en begeleiding. Maar ook wie werk heeft, moet aangespoord worden om zijn loopbaan zo te beheren dat langer werken een haalbare kaart wordt.”

Van hun kant willen Voka en UNIZO de werkgevers ook aanmoedigen om inspanningen te leveren. Zo kan VDAB haar rol beter opnemen wanneer werkgevers, op vrijwillige basis, meer en betere sollicitatiefeedback zouden geven. Zo krijgt VDAB een beter zicht op de competenties en werkpunten van de kandidaten, en kan zij de matching optimaliseren en de controle versterken.
Beide werkgeversorganisaties benadrukken dat het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt veel meer behelst dan de elementen die nu al aan bod komen in de media. Voka en UNIZO verwijzen daarbij, onder meer, naar de hervorming van ons onderwijs en de uitrol van het duaal leren. “We zullen dit bij de concrete uitwerking van het pact op tafel leggen”, aldus nog Hans Maertens van Voka en Danny Van Assche van UNIZO .

Voka en UNIZO kijken uit naar het spoedig overleg dat met minister Muyters moet worden gevoerd om het pact concreet uit te werken en uit te rollen.

Contactpersoon

IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw - OBD