Skip to main content
  • Nieuws
  • Voka-bevraging doorprikt stigma van discriminerende bedrijven en vraagt eindelijk ernstige activering

Voka-bevraging doorprikt stigma van discriminerende bedrijven en vraagt eindelijk ernstige activering

  • 21/09/2018

Gentse bedrijven tellen nu al veel werknemers met migratieachtergrond en verwelkomen er nog meer 

#ambitievoorgentUit onderzoek van Voka Oost-Vlaanderen blijkt dat 96% van de Gentse bedrijven bereid is om mensen met een migratieachtergrond aan te werven. Dit staat in schril contrast tot de nog steeds lage werkzaamheidsgraad van deze bevolkingsgroep. Voka doet een oproep aan de Gentse politiek om deze mensen te activeren en mee te begeleiden naar de vele openstaande vacatures.
 

De arbeidsmarkt is en blijft moeilijk

Sinds geruime tijd is de krapte op de arbeidsmarkt voor bedrijven ronduit problematisch en de verwachting is dat deze niet snel zal afnemen. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen bedraagt momenteel 6,8% (bron Arvastat). In Gent bedraagt deze 11,1%. Tegenover meer dan 14.000 Gentse niet-werkende werkzoekenden noteren wij ruim 12.170 openstaande vacatures (bron Arvastat).

Bedrijven blind voor oplossing?

De helft van de werkgevers krijgt zijn vacatures amper ingevuld. Bedrijven putten zich uit in creatieve rekruteringsmethoden en kijken daarbij ook actief naar kandidaten met niet-Belgische identiteit.  

Toch blijft de tewerkstelling van mensen met een migratie-achtergrond in ons land erg laag. In Gent was vorig jaar slechts 50% van de buiten Europa geboren beroepsactieve bevolking, ook effectief aan de slag (bron Statistiek Vlaanderen). 

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: “Dat soort vaststellingen laat sommige politici en onderzoekers besluiten dat bedrijven op grote schaal bewust discrimineren. Wij hebben onze Gentse bedrijven nu zelf gevraagd naar hun bereidheid om mensen met een migratieprofiel in dienst te nemen.”
 

Bedrijven zeggen ja tegen migranten

Aan de enquête die in september werd afgenomen, namen 122 ondernemers uit diverse sectoren deel. Hun bedrijven vertegenwoordigen samen 18.400 jobs. Op de vraag of hun vacatures openstaan voor mensen met een migratieachtergrond, antwoordt 96% positief. 
 
Opvallend: meer dan 87% van de bedrijven stelt vandaag al mensen met een migratieachtergrond tewerk. Meer dan 26% van alle werknemers van de bevraagde bedrijven hebben een vreemde nationaliteit of hebben minstens één ouder of twee grootouders met een vreemde nationaliteit. Het aantal medewerkers met een migratieachtergrond binnen en buiten de EU (voor zover gekend bij de werkgever) is nagenoeg gelijk. 
 
Uit eerder onderzoek van Voka blijkt dat 43% van de vacatures in Gent geen diploma vergen.
 

Gentse politiek moet eindelijk activeren

Voka Oost-Vlaanderen roept de Gentse politiek op om dringend in te zetten op de activatie van Gentenaren met buitenlandse roots. 
Geert Moerman: “Allochtonen zijn niet alleen oververtegenwoordigd bij de niet-werkende werkzoekenden (35%), maar vooral de grote groep inactieven is zorgwekkend. Bijna de helft van de Gentenaren met een leefloon heeft niet de Belgische nationaliteit.”

Voka stelt vast dat het activeren van deze doelgroep geen prioriteit is, zoals recent nog bleek uit een studie van De Tijd. Vorig jaar werd slechts 4% van de leefloners in Gent begeleid naar werk. Gent is op dat vlak een van de slechtst scorende steden in Vlaanderen. Voka Oost-Vlaanderen hoopt met dit onderzoek dat de focus nu eindelijk verlegd wordt van vermeende discriminatie naar activering.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Meer dan 87% van de bedrijven stelt vandaag al mensen met een migratieachtergrond tewerk.

Bij 96% van de bevraagde bedrijven staan de vacatures open voor mensen met een migratie- achtergrond.