Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka, Beci en UWE overhandigen 12 gezamenlijke prioriteiten aan Charles Michel, Geert Bourgeois, Rudi Vervoort en Willy Borsus

Voka, Beci en UWE overhandigen 12 gezamenlijke prioriteiten aan Charles Michel, Geert Bourgeois, Rudi Vervoort en Willy Borsus

  • 07/05/2019

Op dinsdag 7 mei ontmoetten de gewestelijke werkgeversvertegenwoordigers Hans Maertens (Voka), Olivier de Wasseige (UWE) en Olivier Willocx (BECI) de Belgische Premier evenals de Vlaamse, Brusselse en Waalse Minister-Presidenten. Met dit initiatief dragen Voka, UWE en BECI voor het eerst een gemeenschappelijke boodschap uit voor de volgende gewestelijke en federale coalities. Deze boodschap, samengevat in 12 prioriteiten voor de volgende regionale en federale coalities, brengen ze nu persoonlijk aan de vier regeringsleiders.

Hoe sterk geregionaliseerd de economische bevoegdheden in België ook zijn, de drie gewestelijke werkgeversvertegenwoordigers delen een gemeenschappelijke visie rond zes belangrijke sociaaleconomische domeinen waar fundamentele ingrepen dringend nodig zijn om in elk gewest het niveau van de economie en van de samenleving op te krikken. Deze domeinen zijn mobiliteit, onderwijs, de arbeidsmarkt, de overheid, energie en innovatie.

Het tijdperk van de ‘halve oplossingen’ is voorbij. Er zijn nu fundamentele oplossingen nodig

Voka, UWE en BECI zijn het erover eens: we mogen ons niet tevreden stellen met de goede economische situatie van de afgelopen jaren. De conjunctuur gaat stilaan naar beneden en de structurele uitdagingen zijn aanzienlijker dan ooit. “Een aantal belangrijke economische en sociale verschuivingen die al geruime tijd aan de gang zijn, zullen zich in de loop van de volgende legislatuur voltooien. In deze omstandigheden kan de overheid rekenen op de ondernemers, want die zullen zich blijven inzetten voor innovatie, uitmuntendheid, welvaart en werkgelegenheid”, stelt Hans Maertens (Voka). Dankzij hun ondernemingsgeest dragen de ondernemers trouwens aanzienlijk bij tot de aanpak van de huidige en toekomstige uitdagingen. Precies daarom moet de ondernemersgeest op blijvende steun kunnen rekenen.

Om de fundamentele oplossingen voor de drie gewesten te combineren met de eigenheden van elk van de drie, hebben de gewestelijke werkgeversorganisaties Voka, UWE en BECI voor het eerst de krachten gebundeld. Zij stellen 12 gemeenschappelijke prioriteiten voor die een samenhangend antwoord bieden op de uitdagingen waarmee België en zijn gewesten worden geconfronteerd. Op die manier willen de organisaties bovendien een duidelijk signaal uitsturen naar de volgende gewestelijke en federale coalities. “De agenda van de bedrijfswereld is duidelijk en is bedoeld om het niveau in elk gewest te verbeteren. Wij wensen dat de toekomstige coalities dit in de praktijk zullen brengen. Hiervoor kunnen ze nu al rekenen op onze samenwerking”, verklaart Olivier de Wasseige (UWE).

De werkgevers uit de drie gewesten willen met deze samenwerking een duidelijk signaal geven: “Grote uitdagingen zoals de files, een betere tewerkstellingsgraad of een effectief energiepact laten zich niet tegenhouden door gewestgrenzen. Wij vragen de politici dat ze over gewest- en bevoegdheidsgrenzen heen een beleid voeren dat goed is voor onze ondernemingen. Dus geven we zelf het goede voorbeeld. Begin april al gaven we gezamenlijk onze visie voor het Brusselse Gewest, en nu voor heel het land.”, aldus Olivier Willocx (BECI).

De volledige paper lees je hier.

Hans Maertens & Geert Bourgeois

Contactpersoon

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel