Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Vlaanderen moet mikken op podiumplaats voor innovatie

Vlaanderen moet mikken op podiumplaats voor innovatie

  • 09/10/2019

Voka is tevreden met de aandacht voor innovatie en onderzoek in het regeerakkoord. Wel mocht het allemaal nog ambitieuzer: om de 1%-publieke investeringsnorm te halen, is 500 miljoen euro nodig. En de ambitie om tot de top 5 te behoren in Europa mag gerust opgetrokken worden naar de top 3.

  • Er komt meer ruimte vrij om vraag- en marktgericht te ontwikkelen en zo nieuwe producten te realiseren.
  • Bedrijven moeten meer dan het dubbele van de overheid ophoesten om de 3%-investeringsnorm te halen.
  • Er ontbreekt nog een structureel actieplan voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen.

We vinden in het regeerakkoord heel wat positieve zaken terug met betrekking tot innovatie. Zo getuigt het van een gezonde ambitie om de vele maatschappelijke en klimaatuitdagingen als een opportuniteit op het vlak van innovatie en economie te zien. Als Vlaanderen hier de nodige daadkracht toont, kan het zelfs een voorsprong nemen op andere landen en uitdagingen ook echt ombuigen tot opportuniteiten. 

Effectief komen tot nieuwe producten

Het ’Moonshot’-investeringsprogramma, dat streeft naar een CO2-neutraal Vlaanderen (waarbij het opvangen, bewaren en hergebruiken van koolstof centraal staat), wordt in die zin verder ondersteund. Het is een voorbeeld van hoe de overheid innovatie wil inzetten om klimaatuitdagingen aan te pakken, wat een goede zaak is.

Dankzij de bijkomende ondersteuning voor de latere fases in het ontwikkelingsproces, de zogenaamde ‘hogere niveaus van ontwikkeling’ (TRL), komt er bovendien meer ruimte vrij om vraag- en marktgericht verder te ontwikkelen en zo effectief nieuwe producten te realiseren

“De verantwoordelijkheid om extra te investeren in innovatie dreigt op de bedrijven afgewenteld te worden.”

Johan Guldix

De Vlaamse overheid ziet ook duidelijk het belang in van een digitale transformatie voor de toekomstige industrie en economie (interconnectiviteit, 3D-printing, productie op maat, zelflerende machines, predictive maintenance, …) en wil Vlaanderen verder uitbouwen tot een slimme regio met een performante infrastructuur, zoals de uitrol van een gebiedsdekkend 5G-netwerk. Dat alles is broodnodig om de Vlaamse economie toekomstbestendig te maken.

Innovatie

 

Verantwoordelijkheid afwentelen

Maar waakzaamheid blijft wel geboden. Zo wil de nieuwe regering de 3%-investeringsnorm (3% van het bbp zou aan O&O besteed moeten worden) eindelijk bereiken. De verantwoordelijkheid dreigt echter te veel afgewenteld te worden op de bedrijven die meer dan het dubbele van de overheid (> 2%) moeten ophoesten. Om de publieke investeringsnorm van 1% te bereiken, was circa 500 miljoen extra nodig. Het regeerakkoord voorziet slechts in de helft daarvan (250 miljoen). 

Daarnaast moet er opgelet worden voor de ongewenste uitbreiding van nieuwe speerpuntclusters, want dat zou leiden tot een versnippering van inzet en middelen waardoor de impact ervan aanzienlijk beperkt zou worden. 

Ten slotte is het een goede zaak dat de Vlaamse regering wil inzetten op de groei van snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Helaas ontbreekt een structureel actieplan nog. 

Voka geeft 10 KPI's die de Vlaamse regering moet halen om Vlaanderen naar de top te brengen. Ready, set, go!

imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel