Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse en federale regering halen nipt voldoende voor Limburgse prioriteiten

Vlaamse en federale regering halen nipt voldoende voor Limburgse prioriteiten

  • 30/01/2019

De Vlaamse en federale regering hebben op verschillende cruciale domeinen vooruitgang geboekt voor de Limburgse economie. Spijtig genoeg trokken ze de hervormingen te vaak niet ver genoeg door. “We kunnen slechts de helft van de Limburgse topprioriteiten uit onze Applausmeter afvinken. Met de hakken over de sloot dus. En die sloot zal enkel maar breder worden de komende legislatuur”, stelt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg. 

JJLL KC
In Het Belang van Limburg maakten we de Limburgse balans op van onze regeringen: 5 op 10. 

Voka – KvK Limburg definieerde bij de start van deze legislatuur (2014-2019) tien topprioriteiten voor de twee regeringen. Het gaat om prioriteiten die noodzakelijk zijn voor Limburg om op alle vlakken concurrentieel te blijven. In het laatste jaar stellen we vast dat vijf van de tien prioriteiten werden gerealiseerd.

Geslaagd

ja1) Opwaardering technische en beroepsopleidingen
2) Verhoging van participatie hoger onderwijs

Op het vlak van onderwijs werden zes jaar geleden twee eisen gedefinieerd: de opwaardering van technische en beroepsopleidingen en de verhoging van de participatie in het hoger onderwijs. Deze werden ingewilligd en dat is cruciaal voor de toekomst van onze provincie. "Voor beiden zijn het aantal leerlingen/studenten historisch laag en dat terwijl we alle handen en hoofden kunnen gebruiken op onze arbeidsmarkt”, stelt Johann Leten. 

ja3) Herorientering van de Ford-terreinen
4) Geef Limburg de status van ontwikkelingszone

De arbeidsmarkt van vandaag wordt dan weer geholpen door de erkenning van Limburg als ontwrichte zone. Na de sluitingsaankondiging van Ford Genk werkte Voka – KvK Limburg samen met KPMG een voorstel uit op basis van de reconversievennootschappen. Dit resulteerde in meer dan 3.350 extra medewerkers sinds de implementatie in 2015. De heroriëntering van de Ford-terreinen ten slotte, leverde onze provincie zo’n 2.500 jobs  op. Johann Leten: “Met de flexibilisering van de steunmaatregel in 2018 is het volledige potentieel ervan echter nog niet benut. Het wegvallen zou de competitiviteit binnen de Euregio niet ten goede komen.”

ja5) Hoger nettoloon met lagere totale loonkost

Ook het gevraagde hoger nettoloon met een lagere totale loonkost werd met de taxshift (+1,5 tot 3% stijging nettoloon) gerealiseerd. De keerzijde van de medaille is echter dat eind 2018 4.600 vacatures nog niet ingevuld werden. “De jobsdeal – met o.a. degressiviteit werkloosheidsuitkeringen en de verhoging van het SWT-  had hier een belangrijke rol in kunnen spelen, maar werd jammer genoeg niet doorgevoerd”, stelt Leten.

“We zien duidelijk dat de gerealiseerde prioriteiten onze provincie ook meteen concreet voordeel hebben opgeleverd”, stelt Leten. “Net daarom is het zuur dat evenveel van onze eisen niet ingewilligd werden, waardoor het volledige potentieel van deze regio niet benut wordt.”

Gebuisd

kruis1) Realisatie van Noord-Zuidverbinding
2) Uitvoering van eerder gemaakte engagementen voor infrastructuurwerken

Waar de eisen rond onderwijs relatief goed ingevuld werden, blijven de mobiliteitsvragen onbeantwoord. En dat terwijl de filelast binnen de provincie enkel maar toeneemt. De onvermijdelijke Nood-Zuidverbinding zal niet voor morgen zijn. Er kwam ook geen aanpassing aan het decreet complexe projecten, waardoor begin 2018 met een wit blad werd begonnen. Daarnaast blijft de uitvoering van eerder gemaakte engagementen voor infrastructuurwerken een moeilijk verhaal. “De projecten uit het SALK-plan werden grotendeels vervuld, maar de randvoorwaarden (Ijzeren Rijn, Spartacus, N71,…) nog steeds niet. We pleiten dan ook voor een resultaatverbintenis en engagementsverklaring  van de volgende regering”, aldus Leten.

kruis3) Ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en versterking van bestaande terreinen

Ook de ontwikkeling en versterking van bestaande bedrijventerreinen werd niet doorgevoerd deze legislatuur. De inkleuring van Munsterbos tot een industrieterrein met watergebonden karakter werd dan wel goedgekeurd, maar de procedures voor de ENA-gebieden Genk-Zuid – Termien – Kaatsbeek, Kolenhaven Lummen en Lummen-Zuid lopen nog steeds.

kruis4) Armoede: stop versnippering en pak armoedeproblematiek collectief aan
5) Maximaal twee beleidsniveau's per beleidsdomein

De twee laatste eisen handelden rond de armoedeproblematiek en de inperking van het aantal beleidsniveaus per beleidsdomein. Het armoederisico blijft echter toenemen waardoor vandaag 15,9% van de Belgen een risicogroep vorm voor monetaire armoede. Het beleid in deze blijft te versnipperd. Leten: “Rond de inperking van het aantal beleidsniveau per domein, zien we ook nog geen concrete verandering. We hopen dat onze visie op de regierol van provincies hier enige zode aan de dijk brengt…”

Conclusie: "Met de hakken over de sloot"

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - KvK Limburg: “Onze Vlaamse en federale politici hingen goede kapstokken op, maar de kleren eraan ontbreken. Limburg blijft hierdoor in de relatieve kou staan. Slechts vijf van de tien concrete topprioriteiten voor onze provincie konden deze legislatuur afgevinkt worden.”

"De uitwerking van de arbeidsdeal en de bepaling van het beleidskader voor BRV wordt cruciaal."

"Voka – Kamer van Koophandel Limburg is dus gematigd tevreden met de realisaties van de Vlaamse en federale coalities. De niet-gerealiseerde prioriteiten blijven echter hoogdringend. Daar komen de volgende legislatuur – naast de sociale onrust, dreigende brexit en de slabbakkende conjunctuur – nog enkele cruciale dossiers bij. “Denk maar aan de concrete uitwerking van de arbeidsdeal en de bepaling van het beleidskader voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. We zullen hiervoor blijven pleiten en hierop blijven wegen, want de komende jaren zullen cruciaal zijn voor Limburg, Vlaanderen en België."

applausmeter