Skip to main content
  • Nieuws
  • Vlaamse bureaucratie houdt 6.500 extra jobs in Limburg tegen

Vlaamse bureaucratie houdt 6.500 extra jobs in Limburg tegen

  • 17/12/2020

Als de Vlaamse regering de probleemdossiers in Limburg zou oplossen, creëert dat 6.500 jobs volgens onze berekeningen. "In november telde Limburg 1.300 werklozen meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Door de brexit zullen er nog eens 3.300 jobs sneuvelen en er zijn de 820 ontslagen door al aangekondigde bedrijfssluitingen zoals Campina Genk. Reken daarbij de vertraagde faillissementen als de huidige coronamaatregelen opdrogen en de schade wordt niet te overzien," stelt onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten in Het Belang van Limburg. Wij lijsten de concrete dossier op waar het over gaat.

Johann Leten
"Wij vragen de regering om dringend de rechtszekerheid van investeringen te herstellen en dossiers een kick-start te geven met de administratieve VIP-behandeling," stelt onze gedelegeerd bestuurder Johann Leten. 


Onze recente corona-enquête bij leden-ondernemingen stelt dat 56% van de Limburgse bedrijven in 2021 wil blijven investeren. "Zij moetend daar alle kansen toe krijgen," zegt Johann Leten. Daarom schreven we een open brief naar de Vlaamse regering en de Limburgse parlementsleden, getiteld: 'Wat kan er in Limburg nog geïnvesteerd worden?' Wij vragen de regering om dringend de rechtszekerheid van investeringen te herstellen en dossiers een kick-start te geven met de administratieve VIP-behandeling.

Over deze concrete dossiers gaat het

1. Ravenshout-Noord, Beringen (300 jobs)
De verbindingsweg ligt er en de stad Beringen wil nieuwe kavels in de markt zetten door de ontbossing van 20 hectare, maar de Vlaamse overheid past. Nochtans zijn er vandaag meer concrete investeerders dan kavels.

2. Seveso-site Ravenshout, Beringen-Tessenderlo (minstens 300 jobs)
Seveso-bedrijven produceren, verwerken en behandelen gevaarlijke stoffen en slaan deze op. Vlaanderen hanteert hierin strengere regels dan Europa, wat problematisch is voor de investeringsdossiers. 

3. Ontwikkeling ENA-gebieden langs het Albertkanaal (3.825 jobs)
Het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een ruimtelijk netwerk aan het Albertkanaal, in de nabijheid van de E313 om economische groei gestructureerd op te vangen. Deze gebieden volgen deze ontwikkeling helaas niet:
-> Munsterbos in Bilzen (450 jobs)
-> Zolder-Lummen-Zuid (420 jobs)
-> Kolenhaven-Lummen (630 jobs)
-> Genk-Zuidwest-Termien (825 jobs)
-> Internationaal bedrijf X (omwille van juridische redenen mag de naam van het bedrijf niet worden vrijgegeven) (1500 jobs)

4. Drie investeerders Kristalpark-Lommel
De archeologische ondergrond brengt voor nieuwe investeerders extra kosten, veel tijdsverlies en rechtsonzekerheid met zich mee.

5. Remo-stort Helchteren
De stortplaats blijft dicht omdat de uitbaters een foutieve MER hebben ingediend. Een VIP-behandeling kan soelaas brengen.

6. Toevallige natuur
Radiatorenfabrikant Rettig in Zonhoven en transportbedrijf H. Essers in Genk mogen niet uitbreiden omdat waardevol groen dit verhindert. 

“Deze dossier zijn exemplarisch, maar geen uitzondering”, zegt Johann Leten. “Alle investeringsdossiers verdienen een prioritaire behandeling. Bij tegenkantingen wordt vaak de ecologische kaart getrokken terwijl het administratief en procedureel vereenvoudigen van investeringen op bestaande industrieterreinen al een groot deel van de oplossing is.”

Minister Demir plant acties om de regeldrift in te tomen, maar de effecten hiervan zullen pas op langere termijn zichtbaar zijn. “We hebben nu nood aan jobcreatie om de welvaart in Limburg in stand te houden. Beslissingen durven nemen en afspraken uit het verleden honoreren kan ons vandaag al helpen om het tij te keren”, besluit Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging