Skip to main content
  • Nieuws
  • Virtuele munten: hoe zullen ze worden belast?

Virtuele munten: hoe zullen ze worden belast?

  • 20/12/2018

Afhankelijk van de beleggingsstrategie worden cryptocurrencies op verschillende wijzen getaxeerd. Drie belastingregimes met een uiteenlopende belastingdruk zijn mogelijks toepasselijk.
 

Virtuele munten

De inkomsten uit virtuele munten zijn niet belast als de investering valt binnen het “normaal beheer van het privévermogen”. In dat geval mag de belastingplichtige niet speculatief inspelen op koersschommelingen en moeten de munten voor een lange termijn worden aangehouden.

Als de investering het normaal beheer overstijgt, zullen de meerwaarden belast worden tegen 33% als divers inkomen. Dit is het geval indien men snel en veelvuldig speculatief inspeelt op prijsfluctuaties.

De belegging kan ook belast worden als beroepsinkomen aan progressieve tarieven tussen 25% en 50%. Professionele traders die van het investeren in cryptocurrency hun voortdurende en gewone bedrijvigheid maken, zullen aan dit tarief belast worden.

 

Hoe bepaalt de fiscus het toepasselijk taxatieregime?

Omdat men zich in de praktijk vaak bevindt in de grijze zones tussen deze tarieven, lanceerde de Fiscale Administratie een vragenlijst aangaande de belastbaarheid van virtuele munten. Aan de hand van de antwoorden zal men kunnen oordelen over het toepasselijk taxatieregime.

De 17 vragen hebben betrekking op:
1. Wijze waarop u in bezit bent gekomen van de virtuele munten (bijvoorbeeld erfenis, schenking, investering, wederbelegging);
2. Hoe lang u al investeert in virtuele munten;
3. Bedrag waarvoor u reeds hebt geïnvesteerd;
4. Frequentie van aan- en verkoopverrichtingen;
5. Hoe lang u de munten in bezit heeft alvorens deze over te dragen;
6. Uw beleggingsstrategie;
7. Of u al dan niet doet aan mining;
8. Wijze van aan- of verkoop: geautomatiseerd proces of handmatig;
9. Huidige beroepsactiviteit, studies, wijze van kennisname van virtuele munten;
10. Of uw investering al dan niet gebeurde via een saving fund;
11. Hoe actief u bent op fora of blogs;
12. Percentage van uw totaal (roerend) vermogen geïnvesteerd in virtuele munten, investering in andere roerende goederen;
13. Gebruik van apparatuur, zoals hardware wallets, om de munten te beschermen;
14. Investering voor andere personen;
15. Beroep op leningen om de munten te financieren;
16. Huidige marktwaarde van de portefeuille;
17. Of u al dan niet beroep doet op het advies van professionelen.

Strategie

Zolang de munten zich bevinden op de exchange websites blijven de meerwaarden belastingvrij. De realisatie van de meerwaarde is op moment van de overdracht naar de bankrekening. De Fiscale Administratie zal in elk geval (proberen te) argumenteren dat de munten een divers inkomen zijn belastbaar aan 33%.

De belastingstrategie zal een zeer grote invloed hebben op de toepasselijke belastingdruk, gezien de onderscheiden taxatieregimes zo ver uit elkaar liggen. 

Met dank aan:

Thierry Lauwers
Advocaat – Vennoot
Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten
www.lauwers-seutin.be 

In de praktijk bevindt men zich vaak in de grijze zones tussen de tarieven