Skip to main content
  • Nieuws
  • Versnipperde boskaart naar de prullenmand

Versnipperde boskaart naar de prullenmand

  • 23/05/2017

De 95 hectare kostbare industriegrond die vorige week door de voorlopige boskaart bedreigd werd, lijkt voorlopig gered. Protest van onder meer onze Kamer samen met de Confederatie Bouw hiertegen, wierpen dus duidelijk vruchten af.

Afgelopen weekend (zat. 20 mei) al verscheen in de media dat minister-president Bourgeois de kaart wil intrekken. Volgens Bourgeois staan er te veel fouten in de kaart omdat deze hoofdzakelijk werd opgemaakt op basis van (oude) luchtfoto’s, waarbij men heeft nagelaten om op het terrein te gaan kijken. Het werk moet volgens hem dus opnieuw gedaan worden. De bewuste boskaart werd gisterenavond dan ook naar de prullenmand verwezen op een extra ministerraad. Concreet betekent dit dat het openbaar onderzoek niet meer loopt en Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege opnieuw aan de slag moet. Het is dus wachten tot zij met een nieuw voorstel komt en de Vlaamse regering een nieuwe kaart goedkeurt.

Officieel moet deze alternatieve boskaart nog voor 2019 gepresenteerd worden maar het is zeer de vraag of dit effectief zal gebeuren. Het dossier van de zonevreemde bossen sleept al twintig jaar aan. De onzekerheid voor grondeigenaars blijft dus voorlopig wel bestaan. Met het afvoeren van de huidige boskaart hebben de getroffen eigenaars wel wat ademruimte gekregen. Velen van hen zullen aangespoord zijn om hun eventuele bouwplannen versneld in te dienen en zo de nieuwe kaart van zonevreemde waardevolle bossen voor te zijn want voorlopig gelden enkel de bestaande beschermregels vanuit het bosdecreet en de Vlaamse codex ruimtelijke ordening. 

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende