Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Versnel nu de vaccinatie door ook in te enten op de werkvloer

Versnel nu de vaccinatie door ook in te enten op de werkvloer

  • 23/04/2021

Vaccineren op de werkvloer moet snel mogelijk worden. “Onze nieuwste Voka-enquête toont dat bedrijven deze taak op zich willen nemen: twee op de drie ondernemingen met meer dan 250 medewerkers zijn hiervoor vragende partij. Hoe sneller we iedereen gevaccineerd krijgen, hoe beter voor samenleving en economie. Waar wacht de overheid dan nog op?”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 

De weg naar de normaliteit loopt via een snelle en brede vaccinatie. Ondernemingen zijn ervoor gewonnen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en een rol te spelen in dat vaccinatieproces. Zo blijkt uit de nieuwste Voka-enquête bij 800 bedrijven. Een externe bedrijfsgeneeskundige dienst inschakelen is de voorkeurspiste van de meeste ondernemingen. Erg grote werkgevers beschikken dan weer over een interne bedrijfsgeneeskundige dienst of bedrijfsarts die kan vaccineren.

Ervaring bedrijfsartsen

“Als groot chemiebedrijf beschikt BASF Antwerpen over de nodige ervaring, expertise en infrastructuur om een eigen vaccinatiecentrum op te richten om op die manier de vaccinatiecampagne te versnellen. Als we de toelating zouden krijgen, kunnen wij snel opstarten. Ook in de toekomst kan onze interne medische dienst worden ingezet bij herhalingsvaccinaties”, getuigt Fanny Heyndrickx van chemiebedrijf BASF Antwerpen.

“Wij hopen dan dat de overheid deze uitgestoken hand van de ondernemingen snel aanvaardt”, werpt Hans Maertens op. “Vaccineren op de werkvloer zal een belangrijke versnelling in de vaccinatiecampagne betekenen. We komen op een kantelpunt en merken een forse toename van de vaccinleveringen, zeker als straks ook het Janssen-vaccin wordt uitgerold. Als we onze grote werkgevers inschakelen om mee te vaccineren kunnen we extra snelheid maken. Vaccins mogen niet langer dan nodig in de frigo liggen. Bedrijfsartsen hebben ervaring met het toedienen van vaccins.”

Bedrijfscontinuïteit verzekeren

Vaccineren op de werkvloer biedt het bijkomende voordeel dat medewerkers zich niet van de werkplek naar het vaccinatiecentrum en terug moeten verplaatsen. “Dat bespaart iedereen tijd. Met name in productiebedrijven is het niet vanzelfsprekend om zonder voorafgaandelijke planning mensen te moeten missen”, stelt Hans Maertens. “Bij een vaccinatiecampagne op de werkvloer kan de vaccinatieplanning aan de personeelsplanning worden aangepast. Zo wordt de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar gebracht.”

Vaccineren in bedrijven komt trouwens niet neer op een vorm van vaccinvoorrang. De aangeduide voorrangsgroepen worden zoals afgesproken voor de brede bevolking gevaccineerd. Vaccineren in bedrijven zal er net voor zorgen dat de hele bevolking sneller ingeënt zal zijn. “Waar wachten we dan nog op?”, stelt Hans Maertens.

Proefprojecten opstarten

Concreet roept Voka de Taskforce Vaccinatie dan ook op om vaccinaties op de werkvloer nu mogelijk te maken in veilige, overlegde en gecontroleerde omstandigheden. Hans Maertens. “We kunnen met onmiddellijke ingang een aantal proefprojecten opstarten, om vervolgens op te schalen. Het zal de huidige vaccinatieronde versnellen, maar ook ervaring bijbrengen met het oog op volgende vaccinatiecampagnes. De covidvaccins zullen immers ook de komende jaren toegediend moeten worden, naar analogie met het jaarlijks weerkerend griepvaccin waarbij werkgevers nu al een grote rol vervullen.”


 

Contactpersoon

AW_Digitalisering
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - obd
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - recupel