De Duitse instantie voor het verpakkingsregister (ZSVR) heeft ongeveer 2.000 administratieve overtredingen vastgesteld die hoge boetes met zich meebrengen. AHK debelux adviseert exporteurs over de details.

De voorbije jaren is heel duidelijk geworden dat een groot aantal fabrikanten en handelaren deze plicht niet is nagekomen. Er was en is nog steeds een groot aantal profiteurs die hun plicht volledig negeren, maar ook een groot aantal producenten die niet voor alle verpakkingen aan hun verplichtingen voldoen. Tegen deze achtergrond heeft de wetgever de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) opgericht. Daar moeten alle aan de wet onderworpen ondernemingen zich sinds 1 januari 2019 registreren in het verpakkingsregister LUCID. Als gevolg daarvan moeten de daartoe verplichte bedrijven gegevens over de hoeveelheid verpakkingen die per jaar op de markt worden gebracht, aan het register melden. Tegelijkertijd melden de systemen gegevens aan de ZSVR.

“We krijgen elk kwartaal alle gegevens van de systemen en daarnaast ook gegevens van de daartoe verplichte ondernemingen. Van de grote bedrijven ontvingen we bovendien op 15 mei de zogenaamde volledigheidsverklaring voor het jaar 2018, d.w.z. door revisoren geteste verpakkingshoeveelheden per jaar. Veel fabrikanten en handelaren lijken niet te beseffen dat we deze gegevens vergelijken en analyseren”, verduidelijkt Gunda Rachut, de directrice van de Zentrale Stelle Verpackungsregister, de voorwaarden voor het werk van de ZSVR. “Aangezien de grote verpakkingshoeveelheden ook door grote bedrijven op de markt worden gebracht, ligt het voor de hand om daar met de maatregelen te beginnen. In zoverre hebben wij de volledigheidsverklaringen van 15 mei geanalyseerd en zijn wij op een groot aantal overtredingen gestoten. In overeenstemming met § 26 van de verpakkingswet moeten wij administratieve inbreuken samen met het bewijsmateriaal overdragen aan de handhavingsinstanties. Dat is nu voor ongeveer 2.000 gevallen gebeurd”, zegt Gunda Rachut. Dit beperkt zich echter niet tot de verplichte ondernemingen zelf. Ook de revisoren van volledigheidsverklaringen worden gecontroleerd. De ZSVR heeft controlerichtlijnen gepubliceerd. Nu wordt ook de toepassing ervan gecontroleerd. Ook hier heeft de ZSVR tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de toepassing van deze richtlijnen bij de controle en afgifte van volledigheidsverklaringen.

Het werk met betrekking tot het onderzoek van de ZSVR stopt echter niet bij de overdracht van gevallen aan de deelstaten. Het werk gaat door. Voor een groot aantal andere gevallen werd begonnen met de analyses of wordt bijkomend schriftelijk onderzoek gevoerd. “Zowel in ons aanvraagportaal als bij de analyse van de cijfers en rapporten die ons ter beschikking staan, hebben we moeten vaststellen dat er veel onwetendheid is over de verplichtingen. We zijn verbaasd dat de compliance met betrekking tot de verpakkingswet relatief laag is”, aldus Gunda Rachut.

Dit heeft rechtstreekse gevolgen voor het bereiken van de doelstellingen van de verpakkingswet: “De verpakkingswet heeft als doel de impact van verpakkingen op het milieu tot een minimum te beperken. Zolang de daartoe verplichte ondernemingen de voorschriften van de verpakkingswet blijven negeren, kan de wet niet werken. We willen ervoor zorgen dat alle betrokkenen hun verplichtingen nakomen om het milieu daadwerkelijk te kunnen ontlasten”, vat Gunda Rachut de milieupolitieke draagwijdte van deze activiteiten samen.

Sinds een half jaar bestaat de Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR), een Duitse instantie die gegevens van de producenten en de systemen over de verpakkingshoeveelheden verzamelt. Het aantal gevallen van niet-naleving tonen dat het mechanisme in de verpakkingswet (VerpackG) dat regelt dat de ZSVR de verplichtingen inzake de verwijdering van verpakkingen controleert, werkt.

Al meer dan 25 jaar bestaat de productverantwoordelijkheid van bedrijven voor verpakkingen. De milieubelasting van verpakkingen domineert steeds meer het publieke debat. Des te meer is het noodzakelijk dat degenen die verpakkingen met producten vullen, al bij het ontwerp van de verpakking bedenken hoe ze verpakkingen kunnen vermijden en ze zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen ontwerpen. Dit wordt gestimuleerd doordat de afvalverwerking van de verpakking via een (duaal) systeem betaald moet worden.

Bron: https://debelux.ahk.de/nl/debelux-info/debelux-news/news-details/verpakkingsaanmelding-duitsland-verscherpt-controles/