Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Vermindering zekerheid in geval van bestaande douaneschuld
douane
  • 22/04/2021

Vermindering zekerheid in geval van bestaande douaneschuld

Volgens het Europees Douanewetboek is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden vermindering of ontheffing van zekerheid te voorzien. 

De wetgeving maakt hierbij het onderscheid tussen een mogelijke en een bestaande douaneschuld. 
In 2019 had de Belgische douane, onder meer op verzoek van Alfaport Voka, een vermindering of ontheffing voorzien van zekerheidsstelling, gekoppeld aan een mogelijke douaneschuld. Zie hierover deze nota.

De facilitering om ook voor bestaande douaneschulden een vermindering van zekerheid te voorzien, werd om technische redenen pas in de loop van maart 2021 geïmplementeerd. Het gaat hierbij om operatoren (vnl. douanevertegenwoordigers) die over een kredietrekening bij de douane beschikken waarmee zij (bestaande) douaneschulden voldoen. AEO-gecertificeerde operatoren kunnen hierdoor voortaan genieten van een verminderde zekerheid. Die bedraagt 30% van het vastgestelde referentiebedrag. 

Momenteel wordt deze facilitering in België enkel toegestaan bij indirecte vertegenwoordiging, terwijl deze facilitering in Nederland ook geldt voor directe vertegenwoordigers. Alfaport Voka zal bij de beleidsmakers blijven aandringen op een gelijk speelveld tussen de lidstaten. 
 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Van Dessel Insurance
Proximus
IMU Workero
IMU Salesforce
Welt white paper
Gosselin
IMU_DegroofPetercam
Ontdek onze 4-daagse boost your business bootcamp!