Skip to main content
  • Nieuws
  • “Verlenging ontwrichte zone is hefboom voor investeringen én jobcreatie”

“Verlenging ontwrichte zone is hefboom voor investeringen én jobcreatie”

  • 26/03/2021

Voka – KvK Limburg is bijzonder opgetogen dat Limburg langer als ontwrichte zone erkend wordt. Hierdoor krijgen bedrijven die hier investeren en werkgelegenheid creëren ook in de toekomst een fiscaal voordeel, gelijk aan 5% van de loonkost. Nog voor de huidige crisis leverde deze maatregel reeds 5.250 duurzame, Limburgse jobs op. “En dat terwijl we hier slechts drie van de zes jaar écht gebruik van hebben kunnen maken. Dit in combinatie met de economische impact van deze crisis bood ons inziens voldoende argumentatie voor een verlenging. We zijn onze drie Limburgse ministers erkentelijk dat met hun steun de maatregel nu effectief met 18 maanden verlengd wordt. Dit is een opsteker voor de hele Limburgse economie”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

johann leten
"We zijn onze drie Limburgse ministers erkentelijk dat met hun steun de maatregel nu effectief met 18 maanden verlengd wordt. Dit is een opsteker voor de hele Limburgse economie."

 

Nog voor het SALK-uitvoeringsplan vroeg Voka – KvK Limburg aan KPMG een tool te ontwikkelen om een snelle reconversie mogelijk te maken na de sluiting van Ford Genk. Het resultaat was een erkenning van Limburg als ontwrichte zone tussen 2015 en 2021 waardoor bedrijven een vrijstelling van 25% van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kregen wanneer ze innoveerden en tegelijk jobs creëerden.

In 2018 werden enkele wijzigingen aangebracht waardoor het pas toen écht interessant werd. Johann Leten: “In die eerste drie jaar fungeerden we als proeftuin. We zien dat ook in de cijfers: na deze aanpassingen werd er 25% meer beroep gedaan op de steunmaatregel. Daarom maakten we van de verlenging een topprioriteit in ons verkiezingsmemorandum en zijn we de voorbije maanden blijven aandringen op een snelle concretisering.”

Investeringsbereidheid

Dat de Vlaamse regering hier nu gehoor aan geeft en de maatregel met 18 maanden verlengt, stemt de werkgeversorganisatie tevreden. “De investeringsbereidheid van onze ondernemers is steeds enorm hoog gebleven doorheen deze crisis en deze maatregel kan voor veel bedrijven het verschil maken tussen wel of niet investeren. Dat daar meteen duurzame jobs aan gekoppeld worden, maakt het systeem des te meer interessant. We zijn ervan overtuigd dat deze verlenging onze bedrijven helpt om versneld en versterkt recht te veren na deze crisis.”

Ondanks de sterke resultaten, is het volle potentieel van de maatregel dus nog niet benut. De steun die Limburgse bedrijven aanvragen ligt traditioneel lager dan te verwachten op basis van ons economisch aandeel.

“Hier moeten we dringend verandering in brengen. Bij deze roepen we de Limburgse bedrijven nogmaals op om deze en andere steunmaatregelen te bekijken wanneer er investeringsplannen worden gemaakt”, besluit Johann Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging