Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Verdere stappen in Complex Project ECA

Verdere stappen in Complex Project ECA

  • 16/07/2020

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de drie verzoekschriften tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ECA, blijft de uitwerkingsfase van het voorkeursbesluit ECA verder lopen. 

Een volgende belangrijke stap in deze fase is de publicatie van de Projectonderzoeksnota Containercluster Linkerscheldeoever (CCL). Deze omvat zes projecten: het tweede getijdendok, de natuurcompensatie, het noordelijke insteekdok, de vlakte van Zwijndrecht en de drie dokken. De publieke raadpleging van deze nota was origineel gepland in juni 2020, maar is uitgesteld tot augustus 2020, zodat een aantal inhoudelijke en procedurele vragen verder uitgewerkt kunnen worden.

Alfaport Voka heeft in verschillende contacten met de bevoegde kabinetten en de administratie nogmaals de hoogdringendheid van het nieuwe dok benadrukt. Alfaport Voka benadrukt daarbij het belang van rechtszekerheid voor het nieuwe dok en de garanties voor een 24/7-uitbating van de activiteiten. 

In afwachting van bovenstaande uitspraken van de Raad van State, besliste de Vlaamse Regering om de opdracht voor het uitwerken van een toekomstperspectief voor Doel op te schorten voor een periode van zes maanden. 

Contactpersonen

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport Voka

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport Voka

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

AW_Digitalisering
AW_Welt_6stappenplan
Proximus
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - DNCM
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel