Skip to main content
  • Nieuws
  • Verbod op doorgaand zwaar vrachtverkeer mag Wase ondernemers niet treffen

Verbod op doorgaand zwaar vrachtverkeer mag Wase ondernemers niet treffen

  • 21/06/2018

Wase lokale besturen willen verbieden dat zwaar vrachtverkeer via de dorpskernen een sluipverbinding maakt tussen de E34 en de N70. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft begrip voor deze beslissing, maar vreest tegelijk dat deze maatregel een pervers effect zal hebben op het lokale economisch bestemmings- én herkomstverkeer. Daarom vraagt de werkgeversorganisatie aan de Wase burgemeesters een gecoördineerde, degelijke en gedragen oplossing die gebaseerd is op overleg en een uitgekiende geografische afbakening van het herkomst- en bestemmingsgebied. Alleen op die manier wordt de lokale bedrijfsvoering niet getroffen.

mobiliteit

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vraagt dat de vooropgestelde verbodszone waarin herkomst- en bestemmingsverkeer toegelaten is (zijnde tussen E34 en N70), ruimer wordt omschreven. Dit zal Wase bedrijven de mogelijkheid geven om de zone te doorkruisen op basis van laad- en losplaats. Bovendien zal dit nauwelijks invloed hebben op de intensiteit van vrachtverkeer in de hele zone en brengt dit de leefbaarheid niet in het gedrang. 

Niet tégen het doorgaand vrachtvervoer op zich
De ondernemerswereld is zich bewust van het probleem voor de leefbaarheid en veiligheid dat zwaar niet-bestemmingsverkeer in de woonkernen veroorzaakt. ‘Wel zijn we verrast dat deze maatregel zo plots werd genomen. Tijdens de werken aan de Oosterweel zal de mobiliteit in de regio voor minstens vier jaar grondig wijzigen. Het is daarom raadzaam de verkeerssturende maatregelen te nemen op een gecoördineerde manier en met voldoende overleg’, aldus Filip De Clercq, voorzitter Voka - Waasland.

Inzetten op overleg

Voor Voka is het belangrijk dat de lokale ondernemer zijn mobiliteitskansen niet ontnomen worden. ‘Het is goed dat de lokale overheden - zoals gevraagd door minister van mobiliteit Ben Weyts – het verbod gezamenlijk aanpakken. We hebben gesprekken gevoerd met de burgemeesters en schepenen van de stad Sint-Niklaas, Beveren en Sint-Gillis-Waas en constructieve voorstellen gelanceerd om de Wase ondernemers niet te treffen. We benadrukten daar steeds dat het Wase economisch leven niet de dupe mag zijn van deze maatregelen en dat lokaal herkomst -én bestemmingsverkeer in het Waasland moet worden gevrijwaard. Ook de maximale bereikbaarheid naar en van de lokale ondernemers is voor ons een absolute prioriteit’, dixit de voorzitter. 

Perverse gevolgen vermijden

Een ongenuanceerde afbakening van het gebied zou volgens de werkgeversorganisatie perverse gevolgen kunnen hebben. ‘Zo ligt bijvoorbeeld de bedrijvenzone Europark Zuid onder en Europark Noord boven de N70. Het ene bedrijf zou dan wel doorheen de zone E34/N70 mogen rijden, terwijl het andere verplicht de autosnelweg moet nemen. Eenzelfde situatie zien we in Beveren of Lokeren waar lokale bedrijven die - ongewild - buiten deze arbitraire zone vallen aankijken tegen het afleggen van meer (nutteloze) kilometers, plus een meerkost door de extra file-uren. Noch de ondernemer (hogere transportkosten), noch de inwoners van de gemeenten (hogere kost producten), noch het milieu (hogere CO²) worden beter van het lokaal afleggen van meer vrachtwagenkilometers’, voegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging en zetel Waasland Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland toe.

Oplossingen beschikbaar

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland pleit daarom voor een genuanceerde afbakening van de zone. ‘Zo zou de Schelde i.p.v. de N70 aan de onderzijde van de zone als een aanvaardbaar alternatief kunnen dienen voor het bepalen van herkomst- en bestemmingsverkeer. Ook zijn er mogelijkheden om op postcode of andere geografische parameters te werken.’, zegt voorzitter De Clercq. ‘Het is voor ons duidelijk dat een controle van herkomst en bestemming mogelijk is met ‘slimme’ ANPR-camera’s die doorgaand lokaal- en sluipverkeer van elkaar kunnen onderscheiden’, besluit Bulteel. 
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland wil constructief blijven meedenken om te komen tot gedragen oplossingen die de Wase economie niet schaadt.

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin