Skip to main content
Map

Verbinding in excellentie

  • 21/11/2018

Sinds vorige week is de voorzitterswissel een feit. BASF-topman Wouter De Geest nam op 7 november officieel de fakkel over van Paul Kumpen als voorzitter van Voka vzw. De komende drie jaar zal hij de spreekbuis zijn van onze ondernemingen en ondernemers. 

Ik neem u even mee doorheen de krachtlijnen van Wouters maidenspeech waarin de woorden “verbinden” en “excelleren” centraal stonden.

Wouter roept op om te streven naar excellentie. “Je best doen is vandaag niet langer goed genoeg. Op basis van diverse internationale rankings moeten we vaststellen dat ons land vandaag onder zijn potentieel presteert. Ik zeg u, hier en nu: deze achteruitgang moet en kàn gekeerd worden! De oplossing die ik naar voor schuif is: duurzaam verbinden. Wij hebben binnen onze samenleving méér verbinding nodig rond een gemeenschappelijk gedragen visie. Wij hebben grote nood aan échte verbinding tussen alle betrokkenen: de ondernemingen, het politiek bestuur, de werknemersorganisaties en alle andere verantwoordelijke actoren in onze samenleving. Alleen door zo’n duurzame verbindingsvisie kunnen wij, los van de waan van de dag, een langetermijnplan opstellen en daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Het moet gedaan zijn met dossiers die aanslepen of die blijven liggen. In concreto gaat dit over: excellent onderwijs, excellent onderzoek en ontwikkeling, meer investeren in onze infrastructuur, het maken van de digitale omslag en het garanderen van een betrouwbare én competitieve energievoorziening.”

Bert MonsWouter pleit voor het afsluiten van een nieuw sociaal contract met werknemersorganisaties. “Voor ons is het duidelijk: wij laten niemand achter! Maar: iedereen moet wél meedoen. Er zal blijvend voor iedereen worden gezorgd. Alleen zo zullen wij de krapte op de arbeidsmarkt effectief kunnen aanpakken. Alleen zo kunnen wij de ijsberg van een mislukt samenleven en mislukte integratie wegens een te lage arbeidsparticipatie, nog vermijden.”

De voorzitter brak ook een lans voor onze familiale ondernemingen. “Samen met de multinationals vormen zij de ruggengraat van onze Vlaamse economie. Zij verdienen daadwerkelijke ondersteuning in de grote transities die op ons af komen.” Wouter pleit daarom voor specifiek uitgewerkte concepten om hen mee te nemen in de internationalisering, het klimaatverhaal en de technologische ontwikkeling. “Onze familiale ondernemingen worden bovendien met specifieke issues geconfronteerd. Ik denk in concreto aan de familiale opvolging. Het stille kapitaal van Vlaanderen zorgt voor de langetermijnfinanciering én de verankering van onze ondernemingen. Opbrengsten worden steeds weer geherinvesteerd in de onderneming zelf. Ik wil de politiek waarschuwen voor roekeloze initiatieven die tot waardevernietiging bij de familiale bedrijven zouden leiden.”

Bijzondere aandacht had Wouter voor de familiale ondernemingen van de toekomst. “Ik heb het hier over onze starters en jonge groeiers. Hoewel er op het vlak van risicokapitaal de jongste jaren reeds heel wat is verbeterd, moeten wij toch met lede ogen vaststellen dat – voor de echte doorbraken – wij onze scale-ups nog te vaak zien vertrekken naar het buitenland of dat zij eerder een beroep doen op buitenlands kapitaal dan dat zij dat hier in Vlaanderen zoeken en vinden.”

De nieuwe voorzitter in drie duidelijke boodschappen? Ten eerste: “onze ondernemingen en onze ondernemers zijn en blijven de kracht van Vlaanderen, van waaruit onze hele samenleving wordt gefinancierd.” Ten tweede: “om alle toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, hebben wij nood aan excellentie, en dat op àlle niveaus.” Ten slotte: “wij hebben de moed nodig om, in verbondenheid, alle stappen te zetten, die wij moeten zetten. De lijn die ik in mijn voorzitterschap wil leggen is er een van verbinding in excellentie.”

Vanuit Voka West-Vlaanderen voelen we ons alvast duurzaam verbonden met de visie en de ambitie van de nieuwe voorzitter. Samen Groeien en Verbinding in Excellentie. Eén en dezelfde ambitie. Succes Wouter!

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag