Skip to main content
  • Nieuws
  • Veelzijdig bedrijfsvriendelijk Hamme beloond met prima rapport

Veelzijdig bedrijfsvriendelijk Hamme beloond met prima rapport

  • 08/12/2017

Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroeg onderzoeksbureau ICMA in opdracht van Voka aan 525 bedrijven in 19 Oost-Vlaamse gemeenten naar hun tevredenheid over het beleid. Globaal is slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over zijn of haar lokaal bestuur. In de regio tussen Schelde en Durme toont Hamme zich als een attent en bedrijfsvriendelijk gemeentebestuur. Dendermonde en Zele scoren eerder onopvallend.

Hamme

 

De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden. Voorts verwachten ondernemers maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Voka pleit voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Dendermonde: 14de plaats, problematische ruimte en mobiliteit wegen op de waardering

Met een 14de plaats in Oost-Vlaanderen blijft Dendermonde eerder onopvallend in het peloton  van de ondernemingsvriendelijkheid. Een gemiddelde score van 6,9 op 10 ligt net onder het provinciaal gemiddelde. Toch is 42% van de bevraagden tevreden over het bestuur. 10% is dat uitgesproken niet en dat is vooral te wijten aan beleidsaspecten als ‘ruimte’ en ‘ondernemerschap’. Zowel het aanbod, overleg en vergunningenbeleid kunnen beter, net als de mobiliteit. De communicatie vanuit de stad over wegenwerken wordt dan weer erg gewaardeerd.

Dendermonde heeft de schulden mooi afgebouwd deze legislatuur maar er mag meer geïnvesteerd worden.


Zele: 13de plaats, ondernemers vragen vooral meer overleg

Zele plaatst zich één plaatsje hoger dan buur Dendermonde. Met een 13de plaats is er echter nog veel ruimte tot verbetering. De gemiddelde score van 7 op 10 lijkt goed maar 12% ontevreden ondernemers is toch een belangrijk signaal. 

Hoewel er voldoende aanbod is aan ondernemingsruimte vragen de ondernemers aan het bestuur om meer in overleg te treden over de vergunningsaanvragen. Dat gebrek aan overleg komt ook terug als het gaat over fiscaliteit bijvoorbeeld. Mobiliteit scoort dan weer goed over de hele lijn. 

Zele heeft een hoge schuldgraad maar bouwt die stelselmatig af. Het gemeentebestuur houdt de vinger op de knip van de uitgaven wat we ook zien in de investeringen per inwoner.


Hamme: 3de plaats, goed rapport in de breedte

Hamme staat netjes op het Oost-Vlaamse podium met een knappe tevredenheidsscore van 7,5 op 10. Het relatief hoge aantal ontevreden ondernemers (12%) houdt de Durmegemeente echter weg van de absolute top. 53% tevreden ondernemers is echter iets om fier op te zijn

De hoge score is gedreven door een goede mobiliteit en vooral de investeringen in vrachtwagenparkings. De bedrijven voelen zich gesterkt door de ondersteuning op vlak van vacatures en talent. Ze verwachten echter dezelfde inspanningen als het gaat over vergunningen en fiscaliteit. Met een vlotte communicatie en overleg. 

In Hamme wordt de schatkist goed beheerd. De exploitatie-uitgaven zijn onder controle en de schuldenlast wordt afgebouwd. Spijtig genoeg dalen hierdoor ook de investeringen.
 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka