Skip to main content
  • Nieuws
  • Veelbelovende start voor Welt in Mechelen-Kempen

Veelbelovende start voor Welt in Mechelen-Kempen

  • 09/03/2018

Op een arbeidsmarkt waar talrijke vacatures maar moeilijk ingevuld geraken, zoeken heel wat ondernemingen een uitweg voor dit probleem. Het aantrekken van beschikbare kandidaten die met hun talent en goesting goedmaken wat ze aan aangewezen opleiding voor net die specifieke job ontbreken, kan dat bieden. Rond dat idee bracht Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen onlangs op haar kick-off van het Welt-traject 44 bedrijven samen met arbeidsbemiddelaars uit deze regio.

Als matchmaker reikt Voka ondernemingen met uitgesproken behoeften op personeelsvlak via het Welt-traject externe partners aan die werkzoekenden begeleiden en de expertise in huis hebben om werkplekleren op hun werkvloer mogelijk te maken. Zulke werkervarings- en leertrajecten worden essentieel om de uitdagingen van de arbeidsmarkt aan te gaan, om te groeien naar een inclusieve arbeidsmarkt en om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. “De werkplekformules bieden de kans aan zowel werkgevers als potentiele werknemers om mekaar op een laagdrempelige manier te leren kennen. Stages voor werkzoekenden zijn kosteloos, helpen bij het uitklaren van de ontbrekende competenties en zetten juist de onbetaalbare goede attitudes van de stagiairs in de verf”, benadrukken Welt-coördinatoren Vicky Van Wesemael en Els Van Zeir van Voka Mechelen-Kempen.
Ook op piekmomenten kan werkplekleren jouw werkvloer tijdelijk erg dankbare extra hulp bieden. Tegelijk biedt het op dat moment dan waardevolle kansen aan werkzoekenden om competenties te ontdekken en te versterken.

 

Zes maanden

Met Welt biedt Voka geïnteresseerde bedrijven een specifiek traject aan, in samenwerking met VDAB en uiteenlopende partnerorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn Synkroon, Emino, I-Diverso, WEB vzw, De Lift, Vokans, Levanto, Groep Intro en verschillende outplacement- en loopbaanbegeleidingscentra. Zes maanden lang leren deelnemende bedrijven hen beter kennen om van elkaar te kunnen leren, werkervaringstrajecten uit te tekenen, vacatures in te vullen en te werken aan een competentiegericht HR-beleid. 

Voor de kick-off van dit Welt-traject eind februari in zowel Mechelen als Geel, waren in totaal 44 bedrijven op de afspraak. Aan de hand van een world café en verschillende workshops namen ze samen met een gevarieerde groep van arbeidsbemiddelaars plaats rond de tafel om te brainstormen over de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Bedrijven met interesse in het Welt-project kunnen voor meer info steeds aankloppen bij projectcoördinatoren Vicky Van Wesemael (vicky.vanwesemael@voka.be) en Els Van Zeir (els.vanzeir@voka.be). Begin mei start Voka Mechelen-Kempen nog een laatste Welt-groep op voor geïnteresseerde bedrijven uit Heist- o/d-Berg, Berlaar of Putte.

Advertentie Vermant - mei