Skip to main content
  • Nieuws
  • 'VDAB moet werklozen efficiënter activeren en consequent controleren'

'VDAB moet werklozen efficiënter activeren en consequent controleren'

  • 22/08/2017

Vorige week maakte het interimbureau ASAP bekend dat het in Polen vorkheftruckchauffeurs en machinebedieners zoekt, omdat er in België onvoldoende arbeidskrachten voor zijn. 'Nochtans is 7,6 % van de beroepsbevolking in België werkloos. In de regio Antwerpen ligt dat aandeel op 10,7 %. In de stad Antwerpen zit zelfs 14,5 % van de beroepsactieve bevolking met zijn duimen te draaien', zegt Pieter Leuridan, manager Routeplan 2020 bij Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

'Het standaardantwoord van de VDAB luidt dan vaak dat de ‘gevraagde competenties niet in overeenstemming zijn met de beschikbare profielen’. Ik kan die uitleg nog enigszins begrijpen als het gaat om vacatures voor ingenieurs, bouwkundig tekenaars of informaticaspecialisten. Maar zouden er onder de 33.072 werkzoekenden in de stad Antwerpen echt geen twintig of dertig mensen te vinden zijn die een zesdaagse opleiding tot vorkheftruckchauffeur kunnen volgen?' Leuridan is het grondig beu. 'Ook in de vleesverwerking, industriële reiniging, schoonmaak, logistiek, e-commerce, horeca en andere sectoren zitten de bedrijven al jaren met hun handen in het haar. Het gaat hier om tientallen, honderden, wellicht duizenden jobs waarvoor geen vooropleiding wordt gevraagd, maar die om een of andere mysterieuze reden niet ingevuld raken.'

De Kamer is dan ook scherp voor het beleid dat VDAB voert. 'Vooral bij de activering en controle van werkzoekenden, een bevoegdheid die met de recente staatshervorming is overgeheveld naar de gewesten, hebben we grote vragen', zegt Leuridan. 'Uit de cijfers van 2016 blijkt dat de controle op ‘actieve beschikbaarheid’ vandaag gewoon dode letter blijft. Ook van het voornemen om na sollicitaties feedback te vragen aan werkgevers, lijkt bij VDAB weinig in huis te komen.' Pieter Leuridan vindt dat de activering van werklozen veel strenger moet worden. 'Er zijn zelfs bedrijven die erover klagen dat een sollicitant in de wachtzaal languit op de zetel gaat liggen, tot ze hem komen ophalen voor een gesprek. Het is duidelijk dat die persoon dan niet meteen gemotiveerd is om voluit voor de job te gaan.'


Daarom wil de Kamer dat de VDAB efficiënter werkt en consequenter controleert. 'Als we willen vasthouden aan een werkloosheidsuitkering die onbeperkt is in de tijd, eisen we dat daar een efficiënt systeem van activering én controle tegenover staat. Zeker in een industriële regio als Antwerpen, die kampt met een groeiend overaanbod aan vacatures en knelpuntjobs, is langdurige werkloosheid zowel economisch als maatschappelijk onaanvaardbaar.'

 

Pieter Leuridan bracht deze boodschap ook tijdens de nieuwsuitzending van ATV. Bekijk het gesprek hier.

Contactpersoon

Katrijn De Lie

hr-manager

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende