Skip to main content

Van apotheker tot topmanager

  • 30/09/2021

Op 11 september jl. werd Noël Wathion 65 jaar. Tijd dus om afscheid te nemen van zijn boeiende job als adjunct-directeur bij het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Bovendien was zijn pensionering een mooie gelegenheid om hem uit te nodigen voor een inspiratieontbijt dat op 20 oktober plaatsvindt.

Noël WathionNoël Wathion, apotheker van opleiding, kan terugblikken op een rijkgevulde loopbaan in de wereld van geneesmiddelen, beleid en regulering. “In de loop van mijn carrière als officina apotheker in loondienst groeide de ambitie om mijn kennis en expertise op het vlak van geneesmiddelen ruimer in te zetten. Via het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu ging ik in 1987 aan de slag als farmaceutisch inspecteur. Vanuit die functie werd ik in het Europees Comité voor Diergeneeskundige Geneesmiddelen gedropt, om nadien secretaris te worden van de Belgische Geneesmiddelencommissie van de Nederlandstalige farmabedrijven in ons land.”

Start bij Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)

Toen in 1995 het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) boven de doopvont gehouden werd, kreeg Noël Wathion de kans om zijn brede ervaring in verband met de regulering van geneesmiddelen op Europees vlak nog meer in de praktijk om te zetten. Uiteindelijk groeide hij als adjunct-directeur door tot de nummer twee van deze Europese instelling. “Samen met ruim 900 medewerkers moest ik een ruim takenpakket in goede banen leiden. Het schrijven van richtlijnen voor de farmasector – ‘regulatory affairs’ – was er een van. De bewaking van geneesmiddelen op het vlak van veiligheid, werkzaamheid en farmaceutische kwaliteit was een andere belangrijke opdracht. En in samenwerking met onze wetenschappelijke comités kwam crisismanagement steeds prominenter
op de agenda te staan.”

De Brexit als game changer

Aan crisismomenten was er de voorbije jaren jammer genoeg geen gebrek. Met de Brexit kwam het EMA alvast in het oog van de storm te staan. Noël Wathion: “Van bij de start van de Brexitsaga in juni 2016 was het alle hens aan dek om de impact ervan zo beperkt mogelijk te houden. Er was niet alleen de complexe verhuisregeling van het EMA van Londen naar Amsterdam, maar ook de opdracht voor Europese farmabedrijven om in een zeer kort tijdsbestek hun productieactiviteiten naar de EU over te hevelen. Tot overmaat van ramp moesten we ook snel schakelen om groeiende wereldwijde geneesmiddelentekorten – bijvoorbeeld als gevolg van de globalisering en een tekort

De coronapandemie: start van een rollercoaster

De voorbije twee jaar kon Noël Wathion zowel zijn inhoudelijke
expertise als managementvaardigheden volop uitspelen om de gevolgen van de Covid-19-storm
te beheersen. Dankzij sterk leiderschap, transparantie en strategisch denken slaagde hij er samen met zijn team in om het EMA wereldwijd op de kaart te zetten en in samenwerking met de farmaceutische bedrijven, nationale autoriteiten en Europese beleidsmakers de krijtlijnen voor een krachtdadig beleid voor de goedkeuring van Covid-vaccins uit te tekenen. Hij licht toe: “Meer dan ooit bleek hoe groot het belang van goed leiderschap is. Als manager zette ik volop in op kernbegrippen als proactiviteit, horizontaal denken, veerkracht, risicobeheer en transparantie. Maar ook open en directe communicatie, het voorzien van back-up-oplossingen en teamwork heb ik altijd hoog ingeschat. Bij moeilijke beslissingen nam ik steeds mijn verantwoordelijkheid om hierover zo helder mogelijk te communiceren en alle neuzen in dezelfde richting trachten te zetten.”

"Ik hou van complexe uitdagingen. Met de Brexit en de coronapandemie was het alle hens aan dek" - Noël Wathion 

“Ik heb er altijd over gewaakt om bij het uitstippelen van een strategie oog te hebben voor de concrete implementatie en de gevolgen ervan voor alle betrokken partijen. Ik geloof immers heel sterk in het nodige inlevingsvermogen en diplomatie om een voldoende groot draagvlak te creëren bij het doorvoeren van maatregelen.

 

Global Ambassadors

Noël Wathion spreekt op het volgende inspiratieontbijt van Voka – KvK Limburg dat plaatsvindt op 20 oktober.

>> Meer info

Contactpersoon

Lena Clement

Coördinator Kameracademie

Artikel uit publicatie