Skip to main content
  • Nieuws
  • Update 29/10: minder-hindermaatregelen Gentse Meulestedebrug in voege

Update 29/10: minder-hindermaatregelen Gentse Meulestedebrug in voege

  • 28/10/2020

Zaterdag 24 oktober 2020 werd de Meulestedebrug aangevaren. De brug liep daarbij aanzienlijke schade op. Hoe lang de herstelling zal duren, is afhankelijk van verder onderzoek. In tussentijd neemt De Vlaamse Waterweg nv in nauw overleg met Voka, North Sea Port, stad Gent en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust enkele minder-hinder maatregelen om de impact op het wegverkeer zo beperkt mogelijk te houden.

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Die dagelijks intensief in gebruik is voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. De brug ligt helemaal in het zuiden van het havengebied van North Sea Port en vormt dus een belangrijke verbinding van en naar North Sea Port in Gent.

Na een uitgebreide inspectie door een team van experten bleek dat de beschadigde Meulestedebrug niet meteen weer zal openen. De beschadigde rechter brughelft zal in verticale stand worden gebracht en wordt losgemaakt van het brughoofd. Volgende week wordt de brughelft met een ponton vervoerd naar een staalconstructeur. Hier kan de beschadigde staalstructuur worden opgemeten in een beschermde en veilige omgeving en kan de duurtijd van de herstelling worden bepaald.

Minder-hindermaatregelen snel in voege.

Meulestedebrug zal dus voor een langere tijd afgesloten zijn voor wegverkeer. Voka drong daarom aan op snelle minder-hindermaatregelen. De tijdelijke vaste voetgangersbrug, die recent nog gebruikt werd tijdens de herstellingswerken in april, werd deze ochtend (29/10) geïnstalleerd en is ondertussen in gebruik genomen. Fietsers en voetgangers kunnen dus opnieuw oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Zwaar wegverkeer moet verplicht omrijden volgen via de R4.

Het extra veer in Langerbrugge, dat voorzien wordt vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, zal vanaf morgen, vrijdag 30 oktober, uitvaren. Het veer in Langerbrugge wordt dus op weekdagen verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Veerdienst Terdonk vaart volgens normale dienstregeling. Informatie over de veerdiensten en dienstregelingen vind je via de website van VLOOT.

Voka ziet toe op een verdere vlotte uitvoer van deze minder-hindermaatregelen en ondersteunt in de communicatie.

Contactpersoon

Simon Brouckaert

Jong Ondernemen - Haven