Skip to main content
  • Nieuws
  • Update 16/11: Meulestedebrug lang buiten strijd, minder hinder in voege

Update 16/11: Meulestedebrug lang buiten strijd, minder hinder in voege

  • 16/11/2020

De Meulestedebrug in Gent werd aangevaren op zaterdag 24 oktober 2020. De brug liep daarbij aanzienlijke schade op. Ondertussen is duidelijk dat een herstelling niet gauw klaar zal zijn. Voka doet er samen met De Vlaamse Waterweg nv, North Sea Port, stad Gent en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Een binnenschip beschadigde eind oktober de erg verouderde Meulestedebrug in het zuiden van North Sea Port. De brug is een cruciale verbinding binnen de Gentse haven en een belangrijke link naar Gent en het hinterland. Het lijkt erop dat het herstel van de brug, die werd getransporteerd naar een herstelplaats, niet eerstdaags gerealiseerd kan worden. De start van de bouw van een nieuwe brug aan de Meulestede staat gepland in 2021.

Minder hinder in voege

Voka drong aan op snelle minder-hindermaatregelen. De tijdelijke vaste voetgangersbrug, die recent nog gebruikt werd tijdens de herstellingswerken in april, werd geïnstalleerd op 29 oktober en is ondertussen in gebruik genomen. Fietsers en voetgangers kunnen dus opnieuw oversteken via trappentorens met fietsgoten en een tijdelijke brug die vlak naast de Meulestedebrug ligt.

Het extra veer in Langerbrugge, dat voorzien wordt vanuit het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust vaart uit sinds vrijdag 30 oktober. De dienstverlening wordt dus op weekdagen verdubbeld tussen 7 en 19 uur om de wachttijden te beperken. Veerdienst Terdonk vaart volgens normale dienstregeling. Informatie over de veerdiensten en dienstregelingen vind je via de website van VLOOT.

Ook kijkt het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van Voka na of de regeling van de kruispuntlichten geoptimaliseerd kan worden. Deze staan vandaag ingesteld op het 'open brug'-programma.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Zwaar wegverkeer moet verplicht omrijden volgen via de R4.

Dringend een nieuwe brug

Dat een nieuwe brug aan de Meulestede zich al jaren opdrong was voor alle partijen duidelijk. Het laatste incident benadrukt dit nogmaals. Voka vraagt dan ook om de fasering van de nieuwe brug versneld door te voeren indien de huidige brug niet snel terug geplaatst kan worden.

Voka staat in nauw contact met de bevoegde instanties, ziet toe op een verdere vlotte uitvoer van deze minder-hindermaatregelen en ondersteunt in de communicatie.

minder hinder meulestedebrug

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging – Manager Duurzaam Ondernemen