Skip to main content
  • Nieuws
  • Uitbreiding ontwrichte zone naar Raad van State

Uitbreiding ontwrichte zone naar Raad van State

  • 11/12/2016

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Dit betekent dat bedrijven die investeren en extra tewerkstelling creëren, fiscale ondersteuning krijgen. Voor de zomer juichten we het voorstel van Minister Muyters toe om de ontwrichte zone verder uit te breiden. Het duurde echter langer dan verwacht (en vooral dan nodig was!) om het dossier voor de Raad van State te krijgen. Dankzij de tussenkomst van Voka – Kamer van Koophandel is het (eindelijk) zover. 

Het advies dat gevraagd werd aan de Minister van Begroting Wilmès, had na 10 dagen verstrekt kunnen zijn. Begin december had het echter al meer dan een maand vertraging. Dankzij de tussenkomst van Voka – KvK Limburg werd er vorige week dan toch een positief advies verstrekt. Dit betekent dat het dossier vanaf maandag 12 december ter advies aan de Raad van State kan voorgelegd worden. Na 30 dagen wordt het Koninklijk Besluit dat de uitbreiding van de ontwrichte zone en de wetswijziging regelt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Verwacht wordt dat medio februari de uitbreiding van de ontwrichte zone eindelijk in voege gaat. 

Wat houdt deze uitbreiding nu concreet in? In de afgebakende ontwrichte zones van Genk en Turnhout waren specifieke gebieden niet toegevoegd. Het ging om een aantal businesscentra, incubatoren en brownfieldprojecten. Maar vlak voor de zomer kondigde de Vlaamse Minister Muyters, bevoegd voor Werk, Economie en Innovatie, aan dat deze specifieke gebieden voortaan ook binnen de ontwrichte zone zouden vallen. Voka – KvK Limburg heeft sterk gepleit voor deze uitbreiding en juichte ze dan ook toe. Hoe groter de ontwrichte zone, hoe meer bedrijven beroep kunnen doen op deze steunmaatregel. De vertraging waarmee het dossier vervolgens werd afgehandeld, valt enkel te betreuren. 

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, is vandaag een tevreden man: “Nadat we voor de zomer enthousiast reageerden op het nieuwe voorstel voor de uitbreiding van de ontwrichte zone, was de teleurstelling over de onbegrijpelijke vertraging groot. We zijn dan ook terug blij dat het dossier in de laatste rechte lijn naar publicatie en realisatie zit. Als Voka – Kamer van Koophandel Limburgse hebben we in alle fases van het dossier van de ontwrichte zone sterk gewogen op het beleid. We weten als geen ander hoe belangrijk deze steunmaatregel is voor onze bedrijven. We blijven het dossier nauwlettend, stap per stap, opvolgen en kijken uit naar de dag van de effectieve publicatie in het Belgisch Staatsblad.”