Skip to main content
  • Nieuws
  • Uitbreiding duaal leren is positief voor Limburgse arbeidsmarkt

Uitbreiding duaal leren is positief voor Limburgse arbeidsmarkt

  • 14/02/2017

Vandaag keurde de Vlaamse regering de uitbreiding goed voor het aantal studierichtingen in het systeem van duaal leren (deels leren op school, deels binnen een onderneming). In totaal worden er 19 studierichtingen toegevoegd aan de 7 die vandaag reeds bestaan. Voka – Kamer van Koophandel Limburg is tevreden met deze uitbreiding: “In Limburg is de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het onderwijs groot. Voor onze provincie en onze ondernemingen is deze uitbreiding van het duaal leren dan ook zeer positief.” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Sinds dit schooljaar is het vernieuwd duaal leren van start gegaan. Leerlingen kunnen momenteel in 7 studierichtingen deels op school en deels op de werkvloer leren. Toch blijft het aantal leerlingen gering. Omdat het systeem pas eind vorig schooljaar echt vorm kreeg, waren veel leerlingen en ouders nog niet op de hoogte van de kracht van het nieuwe duaal leren.


De Vlaamse regering keurde vandaag een uitbreiding goed van de studierichtingen. In totaal zullen 19 studierichtingen worden toegevoegd aan de 7 die vandaag reeds beslist zijn. Daarbinnen is er bijzondere aandacht voor industriële, technische en bouwgerelateerde richtingen. Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg, is tevreden met de beslissing: “Ook binnen Limburg is er een tekort aan technisch geschoolde jongeren op de arbeidsmarkt. Bovendien hebben deze functies ook te maken met een minder aantrekkelijk imago. Door jongeren rechtstreeks op de werkvloer hun vak te laten leren, komen ze in aanraking met actuele infrastructuur en apparatuur en worden ze uitgedaagd op actuele problemen.”


De uitbreiding behelst overigens niet enkel een uitbreiding op vlak van het aantal richtingen, maar moet ook meer scholen en dus meer leerlingen over de streep trekken in de bestaande duale richtingen. Voka steekt alvast de hand uit om op het terrein nog meer ondernemingen open te stellen voor de leerlingen bovenop de vandaag ruim 5.000 erkende ondernemingen. Dat bewijst volgens Voka dat de arbeidsmarkt hierop wacht: “Samen met de hervorming van het onderwijs, dat terecht aandacht schenkt aan STEM, is de uitbreiding van het duaal leren een enorme stap vooruit in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.” concludeert gedelegeerd bestuurder Johann Leten.