Skip to main content
  • Nieuws
  • Tongerse omleidingswegen zijn stap vooruit

Tongerse omleidingswegen zijn stap vooruit

  • 20/09/2017

Vanavond buigt de provincieraad zich over de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) inzake de noordoostelijke omleidingsweg in Tongeren. Die is nodig om de moeilijke afwikkeling van het verkeer op te lossen.

olw

De stedelijke ringweg ‘De Wallen’ in Tongeren heeft te kampen met een moeilijke afwikkeling van het verkeer. Daarom wil het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg (AWV) een omleiding rond Tongeren aanleggen, bestaande uit een noordoostelijk en een zuidoostelijk deel.

Betere ontsluiting

De noordoostelijke omleidingsweg bestaat uit een nieuwe weg tussen de N79 (Maastrichtersteenweg) en de N758 (Baversstraat). Het tracé van de omleidingsweg wil aansluiten op de bestaande invalswegen, de impact op het landschap beperken alsook een nieuwe toegang tot AZ Vesalius mogelijk maken.

De realisatie van zowel de noordoostelijke als de zuidoostelijke omleidingsweg is noodzakelijk om de congestieproblemen in de stationsomgeving en op ‘de Wallen’ aan te pakken én om te zorgen voor een betere ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Overhaem.

Stap vooruit

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Deze omleidingswegen zijn opgenomen in de prioritaire mobiliteitslijst onder de kortetermijnmaatregelen van het SALK. Dit is een stap vooruit voor onze provincie.”

Ook Yoeri Jorissen, voorzitter Ondernemersclub OCT en Voka-ambassadeur Tongeren, reageert positief: “voor veel Tongerse ondernemers vormen deze demarches een belangrijke stap in de goede richting. Want de congestieproblematiek en povere ontsluiting van de Tongerse industrieterreinen zijn al langer doornen in het oog van onze ondernemers. Vooral voor de logistieke flow in Zuid-Limburg zal dit een meerwaarde betekenen.”