Skip to main content
  • Nieuws
  • Tijd rijp om openbare onderzoeken volledig te digitaliseren

Tijd rijp om openbare onderzoeken volledig te digitaliseren

  • 14/04/2020

Op 24 maart keurde de Vlaamse regering een noodbesluit goed waarmee de behandelingstermijn voor lopende vergunningsaanvragen werd verlengd met 30 tot 60 dagen naargelang de situatie. Alle lopende openbare onderzoeken werden daarbij opgeschort tot en met 24 april 2020. Dat kan nog verlengd worden tot eind juni, wat bijzonder slecht nieuws is, willen we postcorona weer snel opstarten. Tijd om openbare onderzoeken volledig te digitaliseren?

Als de huidige situatie aanhoudt, kan minister Demir de termijnen één keer verlengen. In dat geval zullen alle vergunningsdossiers waarvoor een openbaar onderzoek nodig is 'on hold' worden gezet tot waarschijnlijk eind juni. Dat zou bijzonder slecht nieuws zijn voor alle investeringsprojecten die in de steigers staan. Elke econoom wijst dezer dagen op het belang om straks - zodra het terug mag en kan - zo snel mogelijk uit de startblokken te schieten om de economische schade te beperken. Dat zal moeilijk gaan als we nog eerste enkele maanden moeten wachten op die broodnodige vergunningen.

Actie nodig

Dat termijnen omwille van de coronacrisis in eerste instantie worden verlengd, is nog begrijpelijk. Er werd immers gevreesd voor een acuut personeelstekort bij de steden en gemeenten waardoor het gevaar dreigde dat termijnen niet gerespecteerd konden worden met stilzwijgende weigeringsbeslissingen tot gevolg. Problematischer is dat burgers zich vandaag niet vrij mogen bewegen omdat niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. De rechtsgeldigheid van lopende openbare onderzoeken kwam daardoor in gevaar met risico op nog grotere vertragingen en rechtsonzekerheid ingeval deze vergunningen later op die gronden zouden worden betwist. Nu holderdebolder alternatieve werkwijzen gaan uitvinden om openbare onderzoeken te organiseren bevat ook risico’s die misschien niet nodig zijn als de situatie binnen enkele weken normaliseert. Mocht de toestand nog ettelijke maanden aanhouden, moet er wel actie ondernomen worden (zie voorstel hieronder). Een vergunningsstilstand als deze mag niet te lang duren en versterkt uiteraard de nefaste gevolgen van deze crisis.

Een vergunningsstilstand als deze versterkt de nefaste gevolgen van deze crisis.

Steven Betz

Digitalisering

Ook al kunnen vergunningsprocedures op korte termijn worden hervat, dan nog moeten we dringend werk maken om publieke consultaties volledig digitaal te laten verlopen. Want wat als het COVID-19 komende winter opnieuw opduikt en ons land terug platlegt? We moeten nu maatregelen treffen om te vermijden dat we dan opnieuw alleen maar kunnen teruggrijpen naar termijnverlengingen.

Volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, hadden 92% van de Vlaamse huishoudens in 2019 toegang tot het internet. Dat percentage neemt elk jaar toe. Het is voor de resterende groep dat men vandaag niet vol voor internetconsultaties gaat. Het is ook voor deze resterende groep dat publicaties op de website van een gemeente niet volstaan en dat vergunningsaanvragen vandaag nog worden bekendgemaakt via aanplakking, via publicaties in een dag- of weekblad of via individuele kennisgeving. Het is voor deze resterende groep dat dossiers nog noodgedwongen op het gemeentehuis ter inzage liggen terwijl we met het digitale omgevingsloket al het instrument in handen hebben om zowel inzage van het dossier als het indienen van bezwaren volledig (en uitsluitend) digitaal te doen verlopen. Laten we dus vol voor digitalisering gaan.

Om in coronatijden toch openbare onderzoeken te organiseren, kan het een oplossing zijn om alles digitaal te laten verlopen. Enkel voor die kleine groep van mensen zonder internet, kan nog een ruimte gereserveerd worden in het gemeentehuis waar ze op afspraak het dossier kunnen inkijken. De afspraakbevestiging kan dan hun toelating zijn om zich te verplaatsen. Uiteraard zullen dan de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden zodat iedereen veilig het dossier kan raadplegen. We moeten dan alleen nog een manier zoeken om deze groep van mensen in kennis te stellen dat het dossier raadpleegbaar is, maar dat kan gebeuren via publicaties in een dag- of weekblad of via individuele kennisgeving. Een stormloop op gemeentehuizen moeten we in elk geval niet verwachten want de groep die geen internet ter beschikking heeft, wordt elke dag kleiner en kleiner.
 

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez