Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • ‘Thuis blijven wonen mag niet gelijkstaan aan sukkelen’

‘Thuis blijven wonen mag niet gelijkstaan aan sukkelen’

  • 30/09/2023

Je oude dag willens nillens slijten in het woon- en zorgcentrum: met dat klassieke, maar weinig aantrekkelijke vooruitzicht voor senioren wil Marie-Cathérine Legon breken. ‘Uit onderzoek blijkt dat slechts tien procent van hen die stap wil zetten’, weet De Thuisblijfcoach. In die rol helpt ze ouderen om op een goeie manier en met dito ondersteuning zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Wat doet jouw bedrijf?

‘Goede, betaalbare zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus wil ik als De Thuisblijfcoach daarvan een trekker en innovator zijn. Idealiter vraagt een klant zich al vroeg genoeg af hoe geschikt zijn woning later nog zal zijn. Op basis van de persoonlijke situatie en verwachtingen help ik het mee waar te maken dat hij op een veilige, goed ondersteunde en comfortabele manier zo lang mogelijk thuis kan wonen. Bij elke klant breng ik eerst de sociale situatie in kaart en ga ik na hoe de ideale dag eruitziet. Daarop stem ik mogelijke acties af. Dat gaat van thuisverpleging over bezorgde maaltijden tot aanpassingen aan de woning. Ik geef begeleiding in dat traject, neem de coördinatie op van alle nodige initiatieven, zorg ervoor dat alles opstart en bied opvolging. De praktijk leert dat mensen vaak met kleine zaken al goed geholpen zijn.’

Hoe is het idee ontstaan?

‘Met een diploma verpleegkunde op zak heb ik nog een postgraduaat revalidatieverpleegkunde en een opleiding rond klinische zorgpaden gevolgd. Ik
heb meer dan tien jaar werkervaring opgebouwd, voornamelijk in de revalidatie. Hierdoor weet ik veel over hulpmiddelen en ben ik sterk in het plannen van zorg. Als prille twintiger heb ik ook de rol van mantelzorger voor mijn grootouders opgenomen. Vanuit al die ervaringen weet ik hoe moeilijk je soms de weg vindt in het doolhof naar bestaande hulpmiddelen,oplossingen en premies om zo lang mogelijk in de thuisomgeving te kunnen blijven. Veel senioren zijn ervan overtuigd uiteindelijk naar een woon- en zorgcentrum te moeten verhuizen, ook al zien ze daar tegenop. Nochtans zijn er naar hulpmiddelen en woonvormen heel wat andere opties. Maar die blijven ook voor mantelzorgers te veel onder de radar. Omdat thuis blijven wonen niet gelijk hoeft te staan met sukkelen, ben ik aan dit verhaal begonnen.’

Wat betekent Bryo voor jou?

‘Als totale leek in ondernemen heb ik aan Bryo een grote hulp gehad om mijn idee verder vorm te geven. In je vertrouwde omgeving is uiteraard iedereen fan ervan. Alleen levert je dat niet altijd het beste advies op. In Bryo kan je je omringen met andere ondernemers die met een gelijkaardige mindset kijken naar jouw bedrijf. Als starter én enige zaakvoerder heb je veel aan de mogelijkheid om met anderen te kunnen sparren. Het traject geeft je stapsgewijs ook alle nodige informatie mee om je zaken op de beste manier te kunnen aanpakken.’

Wat maakt jouw concept uniek?

‘Een thuisblijfcoach die als coördinator én aanspreekpunt van de gekozen zorg optreedt, ben ik nog niet tegengekomen. Mijn traject op maat is heel persoonlijk, waarbij eventuele mantelzorgers worden betrokken en beslissingen over de aanpak in samenspraak worden genomen. Het volgt ook het tempo van de klant, zodat die het niet aanvoelt iets opgedrongen te krijgen. Hij krijgt alle tijd die hij wenst, al kan hulp heel snel worden georganiseerd indien nodig. Bij zijn akkoord kan ik een verslag overmaken aan de huisarts, zodat die de situatie kan volgen. Met hem kan ik op basis van het medisch dossier bekijken of iets al dan niet verantwoord is. Ik werk bewust met transparante formules aan toegankelijke prijzen. Zo komen klanten later niet voor verrassingen te staan. Het intakegesprek kost 100 euro, maar dat legt de basis voor een traject dat andere, onnodige kosten voorkomt.’

Wat zijn de ambities?

‘Na me breed te hebben bekendgemaakt bij vooral huisartsen en thuisverplegingsdiensten, was ik het afgelopen jaar actief over heel de provincie Antwerpen. Sinds begin september zijn Oost- en West-Vlaanderen erbij gekomen. Hiervoor kan ik vanuit m’n contacten rekenen op een team van medewerkers op zelfstandige basis uit die regio’s. Met ziekenfondsen lopen er gesprekken om mijn dienstverlening aan hun leden kenbaar te maken en die eventueel onder hun vlag aan te bieden. In samenwerking met vier andere zorgondernemers en de Alzheimerliga ben ik ook een trekker van Zelf aan Zet. Dit initiatief omvat infosessies en een website waarmee we iedereen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers informeren en ondersteunen in hun zoektocht naar zorg op hun maat.’

Tips voor andere jonge ondernemers?

'Je moet geduld aan de dag leggen, want een succesvol bedrijf komt niet van vandaag op morgen. Besef dat je er veel tijd, energie en ook geld moet instoppen en je soms moet doorbijten. Omring je ook met de juiste mensen en durf met hen praten over je ervaringen en problemen. Dat geeft je nieuwe, waardevolle invalshoeken. Maar volg gekregen advies maar vooral als het ook in lijn ligt van jouw innerlijk kompas. Uiteindelijk moet je buikgevoel goed zitten. Als je bijvoorbeeld uit financiële overtuiging niet meer kan doen waar je hart ligt, dan zal de passie op termijn wegebben. En die heb je nodig om door te gaan.’

Meer info

www.thuisblijfcoach.be

www.zelfaanzet.be

Ontdek ons Bryo-traject

Voka Bryo - starterswerking

AW_Welt_6stappenplan

Artikel uit publicatie