Skip to main content
  • Nieuws
  • Theo Francken geeft kick-off van uniek vluchtelingenproject ‘Grenzeloos Talent’

Theo Francken geeft kick-off van uniek vluchtelingenproject ‘Grenzeloos Talent’

  • 31/08/2018
grenzeloos talent
Projectcoördinator Nyota Mweze licht Grenzeloos Talent verder toe

Werk kan vluchtelingen alleen maar helpen bij het sneller integreren in onze samenleving. Met die boodschap zette staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken de voorstelling van Grenzeloos Talent vandaag voor een honderdtal aanwezige ondernemers kracht bij. Met de steun van Fedasil spant Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zich met dit project actief in om bedrijven en vluchtelingen met elkaar te matchen. 

‘Onze arbeidsmarkt staat al maanden in brand. Nooit eerder waren er zo weinig kandidaten per openstaande vacature’, zette gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland tijdens zijn verwelkoming het thema op scherp. ‘Als grootste werkgeversorganisatie van deze regio beschouwen we het als onze plicht om elke kans aan te grijpen om de tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. En tegelijk een positieve bijdrage te leveren tot een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd.’ 

Uit officiële cijfers van de stad blijkt dat er in Antwerpen momenteel meer dan 10.000 personen met een vluchtelingenstatuut verblijven, bovenop de 1.400 van wie de erkenningsprocedure nog loopt. De staatssecretaris wond er tijdens zijn uiteenzetting geen doekjes om:  ‘Het is een illusie te denken dat we die allemaal aan het werk gaan krijgen of dat we daarmee het vergrijzingsprobleem gaan oplossen. Maar als we willen dat die mensen snel op eigen benen kunnen staan, moeten we ze alle kansen op werk geven. Dat een werkgeversorganisatie zoals de Antwerps-Wase Kamer hier zijn schouders onder zet, is een enorme opsteker. Ik kan dit alleen maar toejuichen. Ik wil alle ondernemers hier aanwezig oproepen om mee in dit traject te stappen en vooral: om begrip te tonen voor de taalachterstand die vluchtelingen nu eenmaal hebben.’ 

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien steeds meer werkgevers de grote groep vluchtelingen en asielzoekers die in Antwerpen verblijft als een mogelijke opportuniteit. Alleen weten bedrijven vaak niet waar ze zich kunnen informeren en hebben ze schrik van de administratie die dat met zich meebrengt. Vanuit die behoefte heeft Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in samenwerking met Fedasil het integratieproject Grenzeloos Talent opgestart. 

Red Star Line museum

Alle concrete informatie en veelgestelde vragen over het tewerkstellen van vluchtelingen staan vanaf vandaag helder uitgelegd op de website www.grenzeloostalent.be, . Bedrijven die overtuigd willen worden van de meerwaarde die deze doelgroep kan bieden, kunnen er ook korte filmpjes bekijken over best practices bij een aantal Antwerpse bedrijven. 
Je vindt er bovendien een platform dat aangemelde vluchtelingen naargelang hun talenten en vaardigheden effectief kan matchen aan een vacature. 

De komende maanden staan er ook nog een aantal gratis events gepland. Het gaat om onder andere een informatieronde door tewerkstellingsexperts op 24 september in Berchem en een Talentenmarkt in het Antwerpse Red Star Line museum op 15 oktober, waarop zowel werkgevers, arbeidsbemiddelaars als vluchtelingen worden verwacht.

‘Vorig jaar hebben we al een eerste try-out gedaan van een dergelijke talentenmarkt voor vluchtelingen. Dit heeft een aantal bedrijven supergemotiveerde werknemers opgeleverd. Dit jaar gaan we het in de Red Star Line een stuk grootser aanpakken. Het thema van de landverhuizers dat in het museum centraal staat, sluit perfect aan bij de doelstelling van ‘Grenzeloos Talent’, benadrukt Luc Luwel.

Alle informatie en inschrijvingslinks voor deze gratis events zijn te vinden op www.grenzeloostalent.be.  
 

Contactpersoon

Nyota Mweze

Welt-coördinator

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper