Skip to main content
  • Nieuws
  • Tevreden ondernemers in Aalst en Ninove, maar nog niet in hele Denderstreek

Tevreden ondernemers in Aalst en Ninove, maar nog niet in hele Denderstreek

  • 08/12/2017

Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroeg onderzoeksbureau ICMA in opdracht van Voka aan 525 bedrijven in 19 Oost-Vlaamse gemeenten naar hun tevredenheid over het beleid. Globaal is slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over zijn of haar lokaal bestuur. Opvallend is de positieve waardering van ondernemers voor het beleidswerk in Aalst en Ninove. In Geraardsbergen is dit vooralsnog niet het geval.

Aalst

 

De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden. Voorts verwachten ondernemers maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Voka pleit voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.


Ninove: 5de plaats, goed overleg werpt vruchten af

Met een gemiddelde score van 7,2 op 10 behaalt Ninove een even verrassende als knappe 5de plaats in Oost-Vlaanderen. Meer dan de helft van de ondernemers is uitgesproken tevreden en vooral: slechts 6% is niet tevreden. Een mooi rapport.

In Ninove vindt men voldoende ruimte om te ondernemen. Het vergunningenbeleid en de mogelijkheden tot overleg worden gewaardeerd. Werkpunten voor het Ninoofse bestuur zijn fietsverbindingen naar bedrijventerreinen en ondersteuning bij het zoeken naar de juiste talenten voor ondernemingen.

Ninove heeft een zeer lage schuldenlast maar doet ook weinig investeringen. 


Aalst: 6de plaats, het tij gekeerd

Aalst heeft in vergelijking met een gelijkaardige peiling in 2012 een mooie inhaalbeweging gemaakt. De stad haalt nu een 6de plaats op 19 bevraagde gemeentes in Oost-Vlaanderen en ook binnen de vergelijkbare centrumsteden bekleedt Aalst een mooie plaats. 1 op de 3 ondernemers is tevreden over het stadsbestuur maar vooral het geringe aantal ontevreden respondenten van de enquête is een indicatie (6%) dat het beleid algemeen naar waarde wordt geschat. 

De ondernemingen vragen meer aanbod van ruimte om te ondernemen en vooral een vlotter vergunningsbeleid. De lokale bedrijfsbelastingen worden als te hoog ervaren en het stadsbestuur moet verder inzetten op het afbouwen ervan. Bedrijfsleiders vinden dat Aalst een goed imago heeft en zijn tevreden over de manier waarop het bestuur hun betrekt bij het beleid en over de manier van communicatie.

Qua financiën zijn de schulden per inwoner gestegen. Wellicht zitten de aanzienlijke investeringen van deze legislatuur daar voor iets tussen. 


Geraardsbergen: 18de plaats, critici en fans houden elkaar in evenwicht

Op de 19 bevraagde gemeentes staat Geraardsbergen voorlaatste. Een kwart van de ondernemers is zeer tevreden maar evenveel spreken zich ontevreden uit. Die ontevredenheid is vooral gedreven door vergunningenbeleid en het gebrek aan overleg daarrond. Tenslotte moeten de lokale belastingen lager voor de ondernemers, iets waar het stadsbestuur al een eerste stap in gezet heeft. Dat er voldoende ruimte is om te ondernemen en dat er inspanningen gebeuren om de administratie te vereenvoudigen zijn troeven die door ondernemers wel gesmaakt worden. 
 

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka