Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 'Tevreden dat AWV fietsveiligheid snel aanpakt'

'Tevreden dat AWV fietsveiligheid snel aanpakt'

  • 29/08/2019

Vanaf volgende week laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan de Scheldelaan (N101) en in de lus Tijsmanstunnel West, ter hoogte van het op- en afrittencomplex Lillo. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen – Waasland is tevreden dat de wegbeheerder snel werk maakt van een veiligere verkeerssituatie op die locatie. Het gaat om de eerste van in totaal 19 geplande maatregelen naar een fietsveiligere Scheldelaan, waarvoor de Kamer in samenspraak met AWV, het Havenbedrijf Antwerpen en lokale bedrijven de afgelopen maanden heeft geijverd.

 

Vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 6 september laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Tijsmanstunnel West omvormen van een tweerichtingsweg tot een weg met eenrichtingsverkeer over een rijstrook en een naastgelegen, met betonblokken afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. Aansluitend laat het ook eind september de gevaarlijke oversteken ter hoogte van het kruispunt van de Tijsmanstunnel West met de Scheldelaan en de oprit van de R2 richting Nederland wegwerken. Met de plaatsing van een bijkomend verkeerslicht aan de bypass richting Tijsmanstunnel wordt dat kruispunt dan ook conflictvrij gemaakt.

Met deze aangekondigde ingrepen maakt AWV vanaf volgende week werk van het in juni beloofde pakket van negentien maatregelen naar meer fietsveiligheid op de Scheldelaan en aan de toegangen van de daar gevestigde bedrijven. Dit vormde de uitkomst van intens overleg dat Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland sinds begin dit jaar organiseerde tussen ondernemingen op het zuidelijke deel van de Scheldelaan, het Havenbedrijf Antwerpen en de wegbeheerder van deze verkeersader in de Antwerpse haven. Het pakket omvat zowel het fietsveiliger maken van bedrijfstoegangen en kruispunten als het voorzien van veiligere oversteekplaatsen.


'We zijn tevreden dat AWV de afgesproken maatregelen nu effectief in uitvoering brengt’, aldus Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. ‘We hebben dit voorjaar intense inspanningen gedaan om met ondernemingen en AWV samen tot concrete oplossingen te komen. We hopen dat AWV de inspanningen blijft doorzetten en het volledige maatregelenpakket tegen de afgesproken timing afwerkt.’

In het najaar van 2020 moeten alle 19 maatregelen zijn uitgevoerd. Die moeten het fietsende woon-werkverkeer langs de Scheldelaan veiliger maken, waardoor de lokale bedrijven ook de modal shift van het woon-werkverkeer kunnen versnellen.

'Bedrijven investeren fors in fietsleaseplannen en -infrastructuur, maar maken zich tegelijk zorgen over de veiligheid van hun werknemers bij het kruisen van de drukke Scheldelaan. Met het implementeren van deze structurele ingrepen, zullen woon-werkverplaatsingen met de fiets veiliger worden. Zo wordt de fiets steeds meer een valabel alternatief om de ondernemingen te bereiken', voegt mobiliteitsmanager Steven Roeland van de Antwerps-Wase Kamer hieraan toe.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is alleszins zeer te spreken over de voorspoedige uitkomst van het constructieve overleg tussen de verschillende betrokken partners. ‘Deze vorm van samenwerken bewijst in de praktijk een grote meerwaarde voor ondernemers én overheden’, besluit Dirk Bulteel nog.

 

'Met het implementeren van deze structurele ingrepen, zullen woon-werkverplaatsingen met de fiets veiliger worden. Zo wordt de fiets steeds meer een valabel alternatief om de ondernemingen te bereiken.'

Steven Roeland, mobiliteitsmanager

Contactpersonen

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering