Skip to main content
  • Nieuws
  • Testtraject duaal leren van start in Waasland

Testtraject duaal leren van start in Waasland

  • 13/03/2017

Op initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zijn het GTI-Beveren en vier grote industriële bedrijven in het Waasland gestart met een testtraject duaal leren. Binnen haar Routeplan 2020 heeft de Kamer de voorbije jaren al heel wat pionierswerk verricht rond werkplekleren. Via opleidingen op de werkvloer werden er tientallen werkzoekenden toegeleid naar een job als onderhoudstechnicus. Nu de Vlaamse overheid het duaal leren wil invoeren in het voltijds dagonderwijs, neemt de Kamer opnieuw het voortouw. Zowel in Antwerpen als in het Waasland heeft de Kamer proefprojecten lopen. 

Ondanks omscholingsprojecten voor werkzoekenden en gerichte campagnes in het onderwijs is de uitstroom van gespecialiseerde technici al jaren ontoereikend. ‘Dit dreigt een hypotheek te leggen op de groei van de ondernemingen in onze regio’, zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van de Kamer. ‘Via duaal leren kunnen we in één beweging vroegtijdige schooluitval aanpakken en de kloof tussen het onderwijs en de werkvloer verkleinen.’

Uitgaand van de vacaturebehoeftes in de Waaslandse industrie, selecteerde de Kamer twee opleidingen om naar een duaal traject om te vormen: lassers-pijpfitters en onderhoudstechnici. Eind 2015 werd het GTI–Beveren aangetrokken als partner en vond de Kamer ook Actemium, Bilfinger ROB, SVK en Umicore bereid om mee hun schouders onder het project te zetten. Samen werden per bedrijf inhoudelijke lesmodules uitgewerkt. Die verschillende modules worden nu intensief getest tijdens een soft launch van het project. Dit betekent concreet dat de leerlingen van de specialisatieopleidingen 7de jaar pijpfitten-lassen-monteren (7PLM) en 7de jaar industrieel onderhoud (7IO) de komende twee weken les krijgen op de werkvloer.

Bij een positieve evaluatie zullen de leerlingen volgend schooljaar in de specialisatiejaren 7PLM en 7IO in 2 à 3 bedrijven les volgen volgens een uniek doorschuifsysteem waarbij ze gedurende periodes van 2 weken kennis maken met een ander bedrijf.

Ook in Antwerpen

In Antwerpen heeft de Kamer een gelijkaardig project opgezet met het Stedelijk Lyceum Meir voor het 7de jaar Productieproces Technieken. Hier zijn Monsanto, Boost Nutrition en Cargill de projectpartners. Dit project loopt nu al over het volledige schooljaar, waardoor de leerlingen zestig procent van de competenties die ze voordien op de schoolbanken en in practicalokalen leerden, op de werkvloer verwerven.

Met deze projecten wil de Kamer in de eerste plaats concrete beleidsaanbevelingen doen aan de overheid. ‘In onze verkiezingsmanifesten hameren we al jaren op het belang van duaal leren als oplossing van de mismatch op de arbeidsmarkt’, zegt CEO Luc Luwel.  ‘Vandaar dat we nu ook een concrete bijdrage willen leveren. Als uit onze proefprojecten een werkbaar model komt, dat als basis kan dienen voor de latere standaardtrajecten duaal leren, dan zijn we in onze opdracht geslaagd. En natuurlijk hopen we dat ons voorbeeld zo snel mogelijk navolging krijgt in andere bedrijven en in andere regio’s.’

Gosselin
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Welt white paper