Skip to main content
  • Nieuws
  • Terugval in Limburgse economie vlakt af

Terugval in Limburgse economie vlakt af

  • 01/08/2018

Vorige maand verwachtten we een snelle afkoeling van de Limburgse economie maar een maand later lijkt de voorspelde terugval al meer uit te vlakken tegen het einde van het jaar. Ook het aantal starters blijft hoge toppen scheren. “Toch is het nog steeds vijf voor twaalf, want door de groei van onze ondernemingen en starters staat de arbeidsmarkt onder zware druk. Politici mogen onze sterke economie in oktober dan ook niet als vanzelfsprekend beschouwen”, waarschuwt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Conjunctuur 1
Bron: Voka - KvK Limburg en NBB

Hier kan je de volledige conjunctuurbarometer raadplegen

Toch niet zó neerwaarts…

De neerwaartse fase in de Limburgse economie startte vanaf februari en zal naar verwachting duren tot het einde van het jaar. Momenteel bereikt de conjunctuurbarometer een indicator van 108,42 punten. Bij de piek van februari 2018 bedroeg de indicator 114,21 punten. Dat is een daling, maar de intensiteit van de terugval is minder intens dan de voorspelling van vorige maand. Bovendien zouden we eind dit jaar met meer dan 100 punten eindigen. Hiermee zitten we nog steeds aan een gelijkaardig activiteitsniveau als dat van 2007 en dus vóór de financiële crisis.

Elke sector draagt steentje bij

Het aantal starters lijkt in elk geval niet onderhevig aan een terugval in onze economie. Zij blijven records breken met opnieuw een stijging van het aantal starters in vergelijking met een jaar geleden (+11,31%). Het conjunctuurverloop krijgt ook stevige ondersteuning van de export en blijft samen met de bouwsector een drijvende kracht achter de conjunctuurontwikkeling.

Ook de automobielsector is sterk bezig en het segment van de bedrijfswagens toont opnieuw tekenen van herstel. De toeristische sector draagt ook nog zijn steentje bij aan het conjunctuurverloop maar een afkoeling op middellange termijn behoort hier wel tot de mogelijkheden. De werkloosheid blijft opnieuw 9% onder het niveau van dezelfde periode vorige jaar.

Starters blijven hoge toppen scheren

Voor de eerste zes maanden van 2018 kunnen we opnieuw vaststellen dat het aantal Limburgse starters opnieuw sterk toeneemt in vergelijking met de voorbije jaren. In juni ligt het aantal startende ondernemingen 8,83% hoger in vergelijking met juni 2017. Wat het eerste semester van 2018 betreft ligt het aantal starters alweer ruim een tiende hoger dan het recordjaar 2017.

Conjunctuur 2
In vergelijking met vorig jaar blijft het aantal starters groeien. 

Hopen op jobsdeal

Johann Leten besluit: “De afkoeling in onze conjunctuur kondigt zich al even aan, maar de landing lijkt opnieuw zachter te verlopen in vergelijking met de voorspelling van vorige maand. Dat betekent geenszins dat we moeten blijven stilstaan. De Vlaamse en federale regering hakten net voor het zomerreces nog enkele cruciale knopen door, maar het werk is nog niet af. Er is een kader uitgewerkt maar de concrete invulling moet nog komen. Laat ons bovendien hopen dat de jobsdeal van de federale regering de mismatch op onze arbeidsmarkt kan doen krimpen. Bedrijven met ambitieuze plannen kreunen onder het gebrek aan beschikbaar talent.”

“Hopelijk kunnen de nieuwe lokale besturen na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen tot slot een langetermijnvisie ontwikkelen voor de lokale bevolking en de lokale bedrijven”, klinkt Johann Leten hoopvol. “Uit onze lokale memoranda die we voor elke gemeente hebben opgesteld blijkt alvast dat onze ondernemers verlangen naar een duurzaam fiscaal kader. Een ondernemersvriendelijk klimaat kan de starters kansen geven om hen te laten uitgroeien tot de sterkhouders van morgen.”