Skip to main content
  • Nieuws
  • Terugval blijft beperkt dankzij export en toerisme

Terugval blijft beperkt dankzij export en toerisme

  • 28/03/2017

Sinds de jaarwisseling zien we een neerwaartse trend in onze conjunctuurbarometer. De terugval zet zich voort tot de late zomer maar in tegenstelling tot vorige maand verloopt de terug nu minder steil dan de voorspelling van vorige maand. Het aantal starters blijft min of meer op niveau van vorig jaar. Vooral de export en het toerisme zorgen ervoor dat de  terugval beperkt blijft.

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (maart 2017 – augustus 2017)
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (maart 2017 – augustus 2017)

 

In januari 2017 bereikte onze conjunctuurbarometer een top van 95.17 indicatorpunten. Hiermee bevonden we ons op een activiteitsniveau dat vergelijkbaar was met dat van januari 2008. Vorige maand voorspelden we een conjuncturele terugval vanaf februari. Deze terugval stellen we nog steeds vast maar blijkt minder steil dan een maand geleden. We verwachten een terugval tot 85.19 indicatorpunten tegen augustus 2017 t.o.v. 80 punten die we vorige maand voorspelden.

Export

De invloed van de export als drijvende kracht achter de regionale conjunctuurontwikkeling blijft in de loop van het eerste kwartaal zeker op peil. Vanaf het tweede kwartaal lijkt de slagkracht nog substantieel toe te nemen. In de automobielsector blijft het aantal inschrijvingen beduidend boven het niveau van vorig jaar.

 

Op korte termijn draagt deze sector nog positief bij aan het conjunctuurverloop. Ook het toerisme levert terug een positieve bijdrage aan onze conjunctuur. In de bouw lijkt op middellange termijn een krimp onafwendbaar. De werkloosheid blijft nog steeds onder het niveau van vorig jaar.

Voorzichtig positief

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert voorzichtig positief: “De lente is net in het land en een aantal sectoren zitten duidelijk in de bloei. De export doet het goed en er is nog ruimte voor verbetering. Ook het toerisme vertoont opnieuw tekenen van groei. Op middellange termijn verwachten we echter een krimp in de automobiel- en bouwsector. Het is dus belangrijk dat een mogelijke krimp kan worden opgevangen door de andere sectoren.”

 

Starters
Starters in Limburg - Bron: Voka - KvK Limburg

 

De starters in Limburg blijven op een hoog niveau. We stellen wel een lichte daling van het aantal starters in februari 2017 vast t.o.v. februari 2016 (-12%). Het totaal aantal starters voor de eerste twee maanden van het jaar blijft door het hoge aantal starters in januari wel nog hoger dan de eerste twee maanden van 2016 (3.6%)

 

Export terug sterkhouder

Zowel voor de exportwaarden als de transacties blijven de trends opwaarts gericht, maar ze zijn niet significant. Toch kunnen we spreken van een structurele verbetering want vorig jaar stelden we voor beide indicatoren nog een significant neerwaartse trend vast.

 

Deze structurele verbetering zien we ook in de year-to-year differentials. De year-to-year differential voor de exportwaarden loopt op van 7.51% vorige maand tot 13.95% nu (t.o.v. -16% 3 maanden geleden). De year-to-year differential voor de transacties klokt af op 13.02%. Ook hier valt de verbetering sterk op (resp. 9.03% en 3.51% één en twee maanden geleden).

 

Deze positieve trend van de export als drijvende kracht achter onze conjunctuurontwikkeling blijft in de loop van het eerste kwartaal zeker op peil. Vanaf het tweede kwartaal verwachten we zelfs nog een substantiële toename.

 

Bouw houdt  voorlopig stand

Vorige maand waren alle trends m.b.t. residentiële nieuwbouw neerwaarts gericht. Deze maand vertoont enkel het verwachte aantal niet-residentiële nieuwbouw nog een opwaartse trend, al lijkt deze trend ook eerder richting stagnatie te wijzen. Elk opwaarts patroon verdwijnt dus uit de bouwsector. In dezelfde periode vorig jaar stelden we een gelijkaardig patroon vast. Bovendien verlopen de huidige trends vlakker dan een jaar geleden.

 

De year-to-year differential voor het aantal bouwvergunningen residentiële nieuwbouw duikt terug in de rode cijfers (-5.17% t.o.v. gemiddeld ruim 2% de voorbije drie maanden). Ook de year-to-year differential voor de te realiseren oppervlakte residentiële nieuwbouw blijft wel positief (27.35%) maar verliest terrein t.o.v. de voorbije maanden (gemiddeld 33%). Wat het aantal vergunningen residentiële renovatiebouw betreft zakt de year-to-year differential verder weg van -7.47% vorige maand tot -15.32% nu.

 

In twee segmenten is er geen terugval van de year-to-year differentials. De year-to-year differential voor het aantal af te leveren bouwvergunningen niet-residentiële nieuwbouw groeit aan van 20.75% vorige maand tot 36.08% nu. Ook de year-to-year differential voor de volumes niet-residentiële nieuwbouw neemt opnieuw toe tot 56.69%. Dat is meer dan een verdubbeling t.o.v. vorige maand (24.78%).

 

De residentiële bouw verliest duidelijk armslag. Deze tendens lijkt stand te houden tot en met het bouwverlof. De niet-residentiële bouw daarentegen blijft stevig overeind en is de sterkhouder binnen de sector. Het is echter de vraag of de niet-residentiële bouw de terugval binnen de residentiële bouw zal kunnen blijven compenseren. Op middellange termijn verwachten we een krimp van de bouwactiviteit.

 

Automobielsector schakelt versnelling terug

De structureel neerwaartse post-salon trend domineert het verwachte verloop van het aantal inschrijvingen van bedrijfs- en personenwagens. Zoals vorige maand al aangekondigd verlopen beide trends wel steiler neerwaarts dan een jaar geleden.

 

Ook voor de year-to-year differentials bevestigen we opnieuw de krimptendens van vorige maand. Voor de bedrijfswagens is de terugval beperkt (12.4% t.o.v. 13.92% vorige maand). Bij de personenwagens is de terugval sterker (2.48% t.o.v. 4.3% vorige maand).

 

Zowel voor de bedrijfs- als de personenwagens blijft het aantal inschrijvingen boven het niveau van vorig jaar maar het verschil begint wel af te kalven. Op korte termijn levert de automobielsector nog positief bij aan onze conjunctuur maar vanaf het derde kwartaal komt deze bijdrage sterk onder druk te staan.

 

Toerisme uit winterslaap

Alle trends in de toeristische sector blijven significant opwaarts gericht. Vooral de aanwezigheid van de zomermaanden zorgt voor een structureel positieve bijdrage. De trends voor de bezettingsgraden zijn identiek aan die van vorig jaar. Wat de aankomsten en overnachtingen betreft zijn de trends beduidend sterker dan een jaar geleden.

 

De year-to-year differential voor de aankomsten blijft met 9.92% zeer dicht in de buurt van de 9.11% van vorige maand (t.o.v. gemiddeld 7% twee en drie maanden geleden). De year-to-year differential voor de overnachtingen neemt geleidelijk toe (5.5% t.o.v. 4.73% n 3.41% resp. één en twee maanden geleden).

 

Voor de bezettingsgraden worden de year-to-year differentials nu ook positief. De year-to-year differential voor de bezettingsgraad alle logies klimt van -3.36% vorige maand tot 0.65%. Ook de year-to-year differential voor de bezettingsgraad van de hotels staat niet meer in het rood (2.47% t.o.v. -0.78% vorige maand).

 

Het toerisme blijkt een nieuw elan te hebben gevonden. Op korte en middellange termijn verwachten we een expansieve bijdrage tot ons conjunctuurverloop.

 

Werkloosheid nog steeds lager dan vorig jaar

Alle werkloosheidstrends worden positief. Bij de mannen is er eerder sprake van een stagnatie en bij de vrouwen slaat de stagnatie van vorige maand om in een significant opwaartse trend. Juli is dé maand bij uitstek dat een grote groep schoolverlaters in onze cijfers terechtkomt. Voor de mannen noteerden we vorig jaar echter nog een negatieve trend. De totale werkloosheid vertoont nu een licht opwaartse trend (t.o.v. een quasi perfecte stagnatie vorig jaar).

 

De year-to-year differentials blijven voor beide geslachten negatief en sterk in de buurt van de waarden van vorige maand: -9.28% voor het aantal werklozen mannen (t.o.v. -9.11% vorige maand) en -6.74% voor het aantal werkloze vrouwen (t.o.v. -7.22%). Het totaal aantal werklozen blijft het komende half jaar gemiddeld -8.07% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar.

 

Terugval zoveel mogelijk beperken

Johann Leten besluit: “De heropleving in de export en het toerisme zal in de toekomst waarschijnlijk moeten aanhouden om de krimp die we in de bouw- en automobielsector verwachten te beperken. De terugval is in vergelijking met vorige maand minder steil dus we zijn goed bezig. Onze ondernemers zorgen voor een daling van de werkloosheid. We benadrukten vorige week dan ook nog eens dat ook de regering haar afspraken moeten nakomen zoals de beloofde verlaging van de vennootschapsbelasting. De indexsprong en de taxshift hebben hun meerwaarde aangetoond, maar echt scoren in de tweede helft van deze regeerperiode zit er precies niet meer in.”

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

1112

 

13

 

141516