Skip to main content
Map

Take-off voor Flanders Drone Valley

  • 18/12/2018

Begin december waren dronetechnologie en professioneel dronegebruik de insteek van het event Drone West, dat in Brugge georganiseerd werd in het kader van de uitvoering van West Deal, het economisch beleidsplan van de Provincie West-Vlaanderen. Dronetechnologie biedt enorme kansen voor de West-Vlaamse economie. We moeten er dan ook alles aan doen om deze veelbelovende innovatieve sector in West-Vlaanderen verder te verankeren.

Heel veel ondernemingen en actoren in West-Vlaanderen staan klaar om in te stappen in het drone-verhaal. In West-Vlaanderen zijn er al veel bedrijven actief in de drone-sector. Niet alleen als gebruiker, maar ook als ontwikkelaar van onderdelen of via opleiding en onderzoek. Onze regio is dan ook voorloper op het vlak van dronetechnologie.

Zo had de regio het eerste opleidingscentrum in Vlaanderen dat erkend werd om professionele vliegbrevetten voor dronepiloten uit te reiken. Daarnaast zoomt de afstudeerrichting luchtvaarttechnologie van VIVES in Oostende in op dronetechnologie. De kennisinstelling bouwde een stevige reputatie en knowhow uit op het vlak van gebruik en onderhoud en is ook gangmaker voor een aantal onderzoeksprojecten voor de West-Vlaamse agro- en offshore-industrie.

Om maximaal te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en om economische opportuniteiten voor onze regio te valoriseren is er dringend nood aan de realisatie van een droneport in West-Vlaanderen. De regio leent zich er perfect toe. Veel toepassingen zijn vandaag al perfect mogelijk. Denken we maar aan precisielandbouw, industriële inspecties, geothermie, transport en logistiek, bewaking en maatschappelijke veiligheid, defensie,… Daarnaast hebben we met de Noordzee ook vele toepassingsmogelijkheden zoals onderhoud van windparken, bevoorrading van schepen, scheepsherstellingen, controle van het water, detectie van lozingen, etc. De mogelijkheden zullen in de toe-komst alleen maar toenemen.

“Om economische opportuniteiten voor onze regio te valoriseren is er dringend nood aan de realisatie van een droneport in West-Vlaanderen.”

Bert Mons, Algemeen directeur

Voka West-Vlaanderen roept de pas aangestelde West-Vlaamse minister van Defensie op om hier een doorbraak te realiseren en van de oprichting van Flanders Drone Valley een feit te maken. Geschikte locaties zijn immers reeds voorhanden zowel in Koksijde als in Oostende. Bovendien kunnen beide locaties ook een perfect complementaire invulling krijgen. Op de militaire basis in Koksijde kan de focus bijvoorbeeld liggen op onderzoek en ontwikkeling, gebruikmakend van de afgelegen ligging. Door de ruimte om te experimenteren en te testen, zal West-Vlaanderen nog meer kunnen uitgroeien tot de drone-regio bij uitstek. Een integratie van de drone-activiteiten in de aanwezige militaire faciliteiten is ook perfect mogelijk. Daarnaast zien we ruimte voor een commerciële droneport vanop de luchthaven van Oostende met de focus op operationele activiteiten en dienstverlening naar de windparken, toepassingen voor medisch transport, last mile delivery en sea rescue.

Flanders Drone Valley zal enkel mogelijk zijn als we inzetten op 3 belangrijke pijlers. Om te blijven innoveren zal er nood zijn aan opleiding en training. Ook ruimte voor onderzoek en ontwikkeling is essentieel om te blijven vernieuwen. Ten slotte zal ook de rol die de dronetechnologie zal kunnen spelen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening voor een groot stuk het succes van dit project bepalen. Alle lichten staan op groen om het West-Vlaamse luchtruim te verkennen.

Dit is de laatste Ondernemers van 2018. Bekijk hem nog eens goed want hij zal nooit meer dezelfde zijn… Met het meest gelezen blad van West-Vlaanderen schakelen we vanaf 2019 een versnelling hoger… O ja, ook in het nieuwe jaar blijven we u verrassen. Geniet van enkele aangename en deugddoende eindejaarsdagen, samen met familie en vrienden. Even herbronnen dus en stilstaan bij wat is geweest om er dan opnieuw in te vliegen en die ambities waar te maken. Samen!

Contactpersoon

Bert Mons

Gedelegeerd bestuurder

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag