Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Subsidies economie… stevige besparingen

Subsidies economie… stevige besparingen

  • 23/10/2019

Koken kost geld. Gelukkig beseft de Vlaamse overheid dat ook. Bovendien streeft ze naar een begrotingsevenwicht en wenst ze bijkomend extra te investeren in ‘Onderzoek & Ontwikkeling’. Dat betekent helaas ook besparingen binnen het beleidsdomein ‘Economie’. Voka kan hiermee leven als dat volgens een aantal doordachte principes gebeurt zoals het wegwerken van inefficiënties in het subsidiebeleid en het schrappen van steunmaatregelen met een gebrekkige meerwaarde. Tegelijkertijd vraagt Voka snel duidelijkheid over waar er precies gesneden wordt. 

  • De regering zal op twee manieren besparen binnen beleidsdomein EWI: via algemene ‘cut’ van 6% op de subsidies en via jaarlijkse punctuele maatregelen van 73 miljoen euro.
  • Onderzoek & ontwikkeling blijft bespaard.
  • Besparingen moet doordacht gebeuren, met oog voor meerwaarde en hefboomeffect.
  • Blinde, lineaire besparingen moeten alleszins vermeden worden

Twee sporen

De regering kiest ervoor om haar besparingsdoelstelling op twee manieren te realiseren. Ten eerste  via een algemene ‘cut’ van 6% op de subsidies binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie, net zoals bij de anderen bevoegdheden. Dat komt jaarlijks neer op net geen 65 miljoen euro. Het is duidelijk dat de bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie hier in absolute termen veruit de grootste bijdrage leveren in vergelijking met de andere domeinen. Die 65 miljoen betekenen ruim 36% op een totaal van 179 miljoen. De coalitie maakt zich sterk dit te bereiken door als overheid efficiënter te werken en zich meer te focussen op haar kerntaken. 

“Het is duidelijk dat de bevoegdheden Economie, Wetenschap en Innovatie in absolute termen veruit de grootste bijdrage leveren in vergelijking met de andere domeinen.”

Johan Guldix

Daarnaast opteert de overheid ervoor om jaarlijks 73 miljoen te besparen via zogenaamde ‘punctuele maatregelen’. Alweer geen goed nieuws, maar de oefening blijft beperkt tot de subsidies Economie. Het betreft dan klassieke steunmaatregelen zoals deze voor de aanleg van bedrijventerreinen, de kmo-portefeuille, de hinderpremie, de strategische transformatiesteun, ... In de eerste plaats denkt men aan een vermindering van het subsidiepercentage van de Kmo-portefeuille, maar dat is lang niet voldoende om de beoogde besparing te realiseren. 

Onderzoek & Ontwikkeling zouden gespaard blijven. Terecht, want dat zorgt voor een hefboomeffect op lange termijn. De geviseerde steunmaatregelen zijn nochtans ook niet onbelangrijk, want een aantal maakt zinvolle en noodzakelijke investeringen mogelijk zoals de aanleg en ontsluiting van nieuwe bedrijventerreinen, duurzame bedrijfsinvesteringen met het oog op Vlaamse verankering en internationale doorgroei, … Anderzijds is een kritische doorlichting geen slechte zaak, mits daarbij de specifieke meerwaarde en het hefboomeffect kritisch worden bekeken. Een blinde, lineaire besparingsoperatie moet alleszins vermeden worden. 

Snel duidelijkheid gevraagd

Omwille van de onduidelijkheid die nog bestaat over de precieze impact van deze besparingen, vraagt Voka aan de regering om snel klaarheid te scheppen en met concrete voorstellen te komen. Daarbij hopen we dat enkel het vet wordt weggesneden, niet het vlees. Laat dit voor de overheid een kans zijn om haar prioriteiten duidelijk te kiezen en de middelen te bundelen waar ze het meest effect hebben. Net zoals dat geldt bij investeringen, moeten ook besparingen verstandig gebeuren.