Skip to main content
  • Nieuws
  • Strengere regels voor aanvechting bouwvergunning

Strengere regels voor aanvechting bouwvergunning

  • 14/03/2017

Sinds 2009 kan iedereen kosteloos beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dit van zodra een bouwvergunning wordt uitgereikt. Of de persoon in kwestie ook effectief belangenschade ondervindt, doet er niet toe. Men hoeft evenmin al in eerdere fasen van het onderzoek aangegeven hebben dat men het niet eens is met de plannen. Van de 800 beroepen die jaarlijks worden voorgelegd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wordt dan ook meestal de helft afgewezen. Het resultaat? Nutteloze procedures, vertraging voor projecten en een serieuze verspilling van tijd en geld. 

Vooral onder impuls van overleg tussen Voka – Kamer van Koophandel en minister van Omgeving Joke Schauvliege gaat de Vlaamse overheid maatregelen nemen om het aanvechten van vergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren.

 

Veranderingen

Wat zijn de belangrijkste elementen die veranderd zullen worden? In eerste instantie moeten mensen die beroep willen aantekenen ook al in de fase van het openbaar onderzoek hun bedenkingen hebben aangegeven. Wie dat in deze voorgaande fase niet doet, kan naderhand geen beroep meer aantekenen. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je ook effectief zelf belangenschade ondervindt indien het bouwproject wordt gerealiseerd. Tot slot zal diegene die de rechtszaak verliest ook een vaste rechtplegingsvergoeding moeten betalen. Hierbij wordt gedacht aan een bedrag van €1.000.

 

Gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg, Johann Leten reageert positief: “Ook in Limburg zijn er talloze voorbeelden van bouwprojecten die vertraging oplopen door beroepen: denken we bijvoorbeeld maar aan IKEA Hasselt, de bouwvergunning van H.Essers en de talloze beroepen tegen windmolens. De maatregelen die de Vlaamse overheid nu neemt, zullen terug het evenwicht helpen herstellen. Burgers die gegronde redenen hebben, kunnen nog steeds terecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Maar diegenen die in het wilde weg beroep aantekenen, krijgen nu meer voorwaarden opgelegd. We zijn blij met de verhoogde rechtszekerheid die dit creëert voor bouwvergunningen.”