Skip to main content
  • Nieuws
  • Strenge maatregelen Veiligheidsraad noodzakelijk om erger te voorkomen

Strenge maatregelen Veiligheidsraad noodzakelijk om erger te voorkomen

  • 28/07/2020

De nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hebben een grote impact, maar zijn noodzakelijk om erger te voorkomen, hoopt Voka - Kamer van Koophandel Limburg. “Nieuwe besmettingen gebeuren vooral via private contacten. Het is dus correct dat eerst daar beperkingen worden opgelegd. De verstrenging die de eventsector krijgt opgelegd doet pijn, maar is onvermijdelijk in de huidige omstandigheden”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “We roepen alle ondernemingen op om extra voorzichtig en waakzaam te zijn en te blijven. Ze hebben massaal geïnvesteerd om veilig doorwerken mogelijk te maken. Het is in ieders belang dat dit gevrijwaard wordt.”

Johann Leten
"We roepen alle ondernemingen op om extra voorzichtig en waakzaam te zijn en te blijven. Ze hebben massaal geïnvesteerd om veilig doorwerken mogelijk te maken."


Voka – Kamer van Koophandel Limburg vindt het correct dat de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus vooral in privésfeer te beperken. “De grote meerderheid van de bedrijven heeft geïnvesteerd in een veilige werkomgeving en zet de gezondheid van haar medewerkers en bezoekers of klanten voorop. Dat heeft ervoor gezorgd dat de verspreiding van het virus op de werkvloer voorlopig beperkt is gebleven. Aangezien de verspreiding vooral gebeurt via private contacten, is het logisch dat de Nationale Veiligheidsraad daar eerst ingrijpt”, vindt Johann Leten.

Eventsector

Door de inperking van het aantal toegelaten personen op evenementen, wordt de reeds zwaar getroffen evenementensector wel opnieuw ernstig geraakt. Voka - Kamer van Koophandel Limburg pleit dan ook dat extra steunmaatregelen voor deze sector bekeken moeten worden. 

Tegelijk roept Voka - Kamer van Koophandel Limburg haar leden op om extra voorzichtig te zijn en een verdere stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan. Door zo goed mogelijk de regels voor het openbaar leven ook toe te passen op de werkvloer, vermijden we dat zowel dat openbare leven als de economie opnieuw stilgelegd worden.

Door zo goed mogelijk de regels voor het openbaar leven ook toe te passen op de werkvloer, vermijden we dat zowel dat openbare leven als de economie opnieuw stilgelegd worden.

Dat laatste zou echt een rampscenario opleveren, met 1 op 4 ondernemingen die de boeken moeten toedoen en duizenden mensen die van tijdelijke naar permanente werkloosheid gaan. “Het welzijn van de medewerkers moet voorop staan. Want enkel met gezonde werknemers krijg je een gezonde economie, en enkel met een gezonde economie is er een solide gezondheidszorg en welvaartsstaat”, aldus Leten.

Contactpersoon

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie