Skip to main content
  • Nieuws
  • Stijn Baert: “Het ‘nieuwe werken’ zal vooral bepaald worden door werkgevers."

Stijn Baert: “Het ‘nieuwe werken’ zal vooral bepaald worden door werkgevers."

  • 02/12/2020

Het coronavirus gooit de samenleving overhoop. De vraag is bijgevolg: hoe zal het ‘nieuwe werken’ er de komende jaren uitzien? Wie is er beter geplaatst dan Stijn Baert, arbeidsmarktdeskundige en professor aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen, om voor ons enkele trends te ontwaren? De versnelde digitalisering, de doorbraak van het telewerk en… Stijn Baert sprak de online deelnemers van de dag van HRM enthousiast toe over deze topics.

Stijn Baert, arbeidsmarktdeskundige en professor aan de Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen


Stijn Baert: “Deze zal u misschien verrassen. Het zullen vooral de werkgevers zijn die de arbeidsmarkt vorm geven. Degenen die die de crisis overleven, komen in een sterkere positie te staan, met minder vacatures en meer kandidaten.”

Welke bijzondere aandachtspunten zijn er voor werkgevers?

Stijn Baert: “Het experiment met telewerk heeft blijvende consequenties. Hoewel werknemers, zoals ik aangaf, in eerste instantie in een zwakkere positie terechtkomen, zal het aanbieden van telewerk een belangrijke factor zijn om mensen aan te trekken en te houden. Wie ervan geproefd heeft, wil meer. De uitdaging voor de werkgevers hierbij is om voldoende opleiding te voorzien voor telewerkers. Uit onderzoek is gebleken dat telewerkers minder geneigd zijn om opleidingen te volgen. Telewerkers moeten ook voldoende betrokken blijven.

Opleiding en betrokkenheid bepalen immers in grote mate hun promotiekansen. Maar dit is een uitdaging op lange termijn. De productiviteit van telewerk ligt even hoog of zelfs hoger dan voor regulier kantoorwerk. Er is geen enkel probleem om meer telewerk in te voeren.” “De overige grote uitdagingen die er waren – ik denk vooral aan burn outs – en die nu onder de radar blijven, zijn helemaal niet weg. Ook die moeten aangepakt worden.”

"Zeg niet ‘Jobs! Jobs! Jobs!’ Zeg ‘Heropleiden! Heropleiden! Heropleiden!’"

Welke uitdagingen ziet u voor werknemers?

Stijn Baert: “Werknemers zullen ‘fit’ moeten blijven. Door automatisering gaan bepaalde jobs verdwijnen. Jobs voor laaggeschoolden maar ook voor midden geschoolden – administratieve ondersteuning, boekhouden – zijn bedreigd. Er is dus nood aan permanente opleiding, aan levenslang leren. Opleiding is een parachute.” "Een 2de belangrijk advies aan werknemers in tijden van turbulentie: kijk voorbij je eigen sector. Denk breed. Wat zou ik graag doen? Zo anticipeer je.

België is een sterk ‘verkokerd’ land met opleidingen die heel sectorgebonden zijn. Je kan er klem komen te zitten.” "Eigenlijk zou er om de 10 jaar of zo een ‘compatibiliteitscheck’ moeten komen, een volledige doorlichting van je capaciteiten: Ben ik nog up-to-date? Dat is een advies dat we met het Economisch Relancecomité hebben geformuleerd en waar de Vlaamse overheid ook werk van wil maken. Nadat deze brand geblust is, uiteraard.

Er blijft ook in deze crisis namelijk een belangrijke mismatch tussen de openstaande vacatures en de profielen van de kandidaten. De jobs zijn er. Het credo is dus eigenlijk niet ‘Jobs! Jobs! Jobs!’, maar ‘Heropleiden! Heropleiden! Heropleiden!”

Verschilt deze tweede lockdown van de vorige? Waar stevenen we op af?

Stijn Baert: “Ik hoop dat men nu preciezer en minder brutaal te werk gaat. Hoewel de vorige lockdown vrij goed is aangepakt. Werknemers en werkgevers zijn wat dat betreft vrij mild voor elkaar. In onze enquêtes geven werkgevers aan dat hun krachten van thuis uit hard bleven werken en werknemers dat zij zich goed aangestuurd voelden door hun leidinggevenden. Van chaos leek dus weinig sprake. In welke mate de motivatie en de drive afnemen nu we er opnieuw voor staan? Daar heb ik geen zicht op. Voor mezelf merk ik wel dat het beperken van sociale contacten nu zwaarder weegt.”

Voor schoolverlaters is dit allemaal extra zuur. Hoe moeten zij hiermee omgaan?

Stijn Baert: “Inderdaad, het is echt geen cadeau om nu op de arbeidsmarkt te komen. En volgend jaar zal het wellicht niet beter zijn. Wat schoolverlaters kunnen doen? Zorgen dat ze uit de massa springen, nog meer dan anders.” “Hier is naar mijn mening ook een belangrijke taak weggelegd voor de overheid: crisissen zoals deze zorgen bij de groep die moet intreden op de arbeidsmarkt voor een ‘litteken-effect’: ze beginnen aan hun loopbaan met achterstand – gaan werken onder hun diploma, zijn langer werkzoekend.

En die achterstand is blijvend, daardoor lopen ze een groter risico om later opnieuw in de werkloosheid verzeild te raken. Onderzoek geeft aan dat in meer flexibele arbeidsmarkten het littekeneffect typisch kleiner is. Dat hoeft ook niet te verbazen: als werkgevers vlotter kunnen aanwerven en ontslaan, zullen ze meer geneigd zijn om, eens de economie terug aantrekt, ook mensen zonder veel ervaring een kans te geven.”

Meer info over ons HR-beleidingstraject Welt vindt u hier.

Contactpersoon

Benny D'Helft

Adviseur arbeidsmarkt

Artikel uit publicatie