Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Steunmogelijkheden voor innovatieve waterprojecten

Steunmogelijkheden voor innovatieve waterprojecten

  • 27/01/2021

West-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren al meermaals te kampen gehad met waterschaarste. Alles wijst erop dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Om de impact van droogteperiodes bij de West-Vlaamse ondernemingen het hoofd te bieden, is er dus dringend actie nodig.

Bedrijven doen al veel inspanningen en willen dit nog meer doen in de toekomst, maar ze hebben hiervoor ook steun nodig vanuit het beleid. Onder andere het relanceplan en de Blue Deal zouden hiervoor kunnen ingezet worden. Daarom heeft Voka West-Vlaanderen samen met verschillende andere economische actoren overleg gepleegd met Vlaams minister voor Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, Hilde Crevits en met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Uit het overleg kwam naar voor dat Vlaanderen extra middelen zal vrijmaken voor innovatieve waterprojecten. Bedrijven die een concreet waterproject hebben uitgewerkt of hiervoor plannen koesteren, kunnen hun projectidee nu reeds aftoetsen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). VLAIO zal dan nagaan of het projectvoorstel in aanmerking komt voor de strategische ecologiesteun of een andere subsidiëringsmogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het inzetten van gezuiverd afvalwater als irrigatiewater, het gebruik van gezuiverd afvalwater of regenwater als proceswater (eventueel in uitwisseling met nabijgelegen bedrijven) of het reduceren van de watervraag via nieuwe technologie.

Heeft u dergelijk projectvoorstel? Dan kan u contact opnemen met VLAIO via joachim.castelain@vlaio.be (09/2674032) of lynn.devlieger@vlaio.be (02/5533717).

Voor meer info kan u contact opnemen met Jonas Plouvier.
 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag