Skip to main content
  • Nieuws
  • Steunmaatregel ontwrichte zone al goed voor bijna 800 nieuwe jobs

Steunmaatregel ontwrichte zone al goed voor bijna 800 nieuwe jobs

  • 14/02/2017

De regio rond Turnhout is intussen bijna twee jaar erkend als ontwrichte zone. Na een wat moeizame start hebben de Kempense bedrijven – vaak dankzij de ondersteuning van Voka – KvK Kempen – de voordelen van de maatregel ontdekt. ‘Vandaag zijn er 64 door de overheid ontvankelijk verklaarde Kempense dossiers’, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen. ‘Samen zijn ze goed voor 769 extra voltijdse arbeidsplaatsen. Als de huidige trend zich doorzet staat de teller eind 2017 op 2.000 extra voltijdse werknemers in het arrondissement Turnhout.’

In mei 2015 erkende de Vlaamse Regering zowel de Kempen (regio rond Turnhout) als Limburg (regio rond Genk) als ontwrichte zone. Met de erkenning hoopte de regering de bedrijven na enkele grote herstructureringen tot extra werkgelegenheid te stimuleren. Concreet voor de Kempen betekent dit dat ondernemingen - gelegen in de straal van 40 km rond Turnhout - die investeren twee jaar lang een korting van 25% krijgen op de bedrijfsvoorheffing van nieuw aangeworven personeel. Dit is een aanzienlijke loonkostvermindering van 4 à 5%. ‘Aanvankelijk maakten maar weinig bedrijven gebruik van deze maatregel’, vertelt Craps. ‘De inhoudelijke en operationele complexiteit van de maatregel waren de belangrijkste redenen. In overleg en samenwerking met de subsidiërende overheid slaagden we erin de wetgeving te vereenvoudigen. De maatregel is hierdoor vandaag een efficiënt instrument om bedrijven aan te moedigen (sneller) te investeren en extra medewerkers aan te werven.‘

Twee op drie dossiers via Voka – KvK Kempen

Omdat Voka – KvK Kempen gelooft in de meerwaarde van de maatregel zet de werkgeversorganisatie vanaf januari 2016 resoluut in op de begeleiding van haar leden bij het aanvragen van deze investeringssteun. ‘Van de 64 dossiers die in de Kempen ontvankelijk zijn verklaard, zijn er een veertig via onze ondersteuning gelopen’, telt Craps. ‘Die cijfers tonen dat onze ondersteuning belangrijk is. Ondernemers weten vaak niet dat bepaalde investeringen in aanmerking komen voor de steunmaatregel. Ze gaan deze dan uitstellen of soms zelfs niet doen. Wanneer wij weten dat een bedrijf een investering overweegt, kunnen we het management wijzen op de mogelijkheden van de steunmaatregel en dankzij onze expertise het dossier snel rond krijgen. Op dit moment is de maatregel in de Kempen al goed voor bijna 800 nieuwe jobs. Als de dossiers zich aan dit tempo blijven aandienen, ronden we voor het einde van het jaar de kaap van de 2000 extra voltijdse jobs. ’

Belangrijk hulpmiddel

Inoxal uit Beerse is zo een bedrijf dat dankzij de hulp van Voka – KvK Kempen nu gebruikt maakt van de steunmaatregel. ‘Wij investeren in de aankoop van een CNC-lasersnijmachine met grotere capaciteit’, vertelt zaakvoerder Dave De Ryck. ‘Een belangrijke investering voor een bedrijf van onze omvang. Dankzij de efficiënte begeleiding van Voka -KvK Kempen was het aanvragen van de steunmaatregel een koud kunstje. Het heeft ons over de streep getrokken om de investering versneld te realiseren, wat op termijn de aanwerving van drie extra medewerkers (2,5 FTE) met zich brengt.’ Ook voor de site La Corbeille in Hulshout is de maatregel ontwrichte zone een belangrijk hulpmiddel. ‘Na het sluiten van de conservenfabriek geven we de site een nieuwe, hedendaagse en nuttige bestemming’, zegt Johan Van Loo, CEO van Tervia’s en ontwikkelaar van de zone. ‘Heel wat van de bedrijven die zich hier vestigen kunnen dankzij de begeleiding van Voka – KvK Kempen beroep doen op de steunmaatregel. In totaal zal dit al snel over een 250-tal nieuwe jobs gaan.’

 

Voor meer informatie in verband met de maatregel ontwrichte zone kan je terecht bij:
Frank Van Dael, senior adviseur belangenbehartiging, innovatie en internationaal
014/56.30.30 – frank.vandael@voka.be
Advertentie Vermant - mei