Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Sterk regeerakkoord dat bedrijven in regio sterker zal maken"

"Sterk regeerakkoord dat bedrijven in regio sterker zal maken"

  • 30/09/2019

Met de aangekondigde jobbonus, en een hele reeks van onze voorstellen voor onderwijs, innovatie en mobiliteit staat Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen achter het sterke regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering. “We zien heel wat maatregelen die ondernemingen ondersteunen. Zo blijven ze de motor van een sterk ondernemend Vlaanderen”, zegt Tom Laveren, directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. 

Onze Voka-Kamer zal de teksten de komende dagen grondig doornemen en beoordelen. Maar de maatregelen die nu bekend zijn gemaakt, moeten bedrijven in staat stellen om verder te groeien en welvaart te brengen.
Zo heeft Voka sterk geijverd voor de jobstimulans in het memorandum. “De jobbonus is een feit. Werken zal hierdoor aantrekkelijker worden. Omdat het verschil tussen werken en thuiszitten groter wordt. Zo’n 120.000 Vlamingen extra aan de slag krijgen, is noodzakelijk om de krapte op onze arbeidsmarkt op te lossen, maar nog niet genoeg om de tewerkstellingsgraad op het ambitieniveau van 80% te krijgen. We zijn wel tevreden dat deze prioriteit van Voka in het regeerakkoord is opgenomen, net als het blijvend om- en bijscholen van werknemers via levenslang leren”, zegt Tom Laveren, directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

“De jobbonus kan het verschil betekenen voor een heel deel van de 133.000 inactieven in de regio Mechelen en Kempen. Het gaat om mensen die geen job hebben, maar ook niet op zoek zijn naar een baan. Concreet zullen werknemers die maandelijks minder dan 1.700 euro bruto verdienen, jaarlijks minstens 600 euro netto ontvangen. Als we het verschil groot genoeg maken tussen werken of thuiszitten, kan dat deze mensen echt vooruithelpen. En bij uitbreiding de hele economie. We praten over 266.000 extra handen in onze regio. Die zijn nodig als Scandinavische landen en Zwitserland de nieuwe norm zijn”, zegt Tom Laveren. 

Lat ligt hoger
Ook op het vlak van onderwijs toont Voka zich tevreden. “De lat moest hoger om via excellent onderwijs ook sterkere medewerkers en sterkere ondernemingen te krijgen. Met gestandaardiseerde proeven, aangescherpte eindtermen en het verhoogde studierendement in het hoger onderwijs leggen we die lat effectief hoger. Duaal leren, meer focus op STEM en een verhoogde aantrekkelijkheid van het beroep leerkracht zullen zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt”, zegt Laveren. 

Investeren in vooruitgang 

De fietsinvesteringen verdubbelen tot 300 miljoen euro, maar er worden ook miljarden geïnvesteerd in weginfrastructuur. “Ook op het spoor en de binnenvaart zal de regering verder inzetten. Je krijgt geen economische vooruitgang als het land stilstaat. Dat het algemeen belang bij grote projecten zwaarder door moet wegen, is ook iets waar onze Voka-Kamer al langer voor pleit”, zegt Tom Laveren.

Jammer genoeg ontbreekt wel een belangrijke mobiliteitsmaatregel in het Vlaamse regeerakkoord. “Het is bijzonder spijtig dat er geen werk wordt gemaakt van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Dat is echt noodzakelijk om de files te doen afnemen.”

Van ambitie naar realisatie

“Vlaanderen moet de referentie worden in het komende decennium", liet Jambon op de persconferentie weten. 
“Voka zal erop toezien dat we dit potentieel realiseren”, zegt Tom Laveren. “En we gaan dat doen aan de hand van concrete KPI’s. Want onze regio en de rest van Vlaanderen zullen een sprint moeten trekken om aan te sluiten bij de kopgroep. Wij verwachten nu politiek ondernemerschap van de Vlaamse regering, namelijk doen wat ondernemingen doen: snel beslissen, uitvoeren en bijsturen. Onze ondernemingen staan klaar om te zorgen voor meer welvaart. In Vlaanderen en in onze regio.”
 

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Advertentie VanRoey- nov