Skip to main content
  • Nieuws
  • Sterk jaarbegin voor Limburgse conjunctuur

Sterk jaarbegin voor Limburgse conjunctuur

  • 15/02/2017

We gaan in de Limburgse conjunctuur verder op het elan van de voorbije maanden. Naast de bouw- en de automobielsector kruipt ook de export terug uit een dal. In 2016 heeft de economische activiteit vooral in de tweede jaarhelft een boost gekregen. We verwachten een lichte terugval tegen het begin van de zomer. 

Als we de expansieve tendens in onze conjunctuurbarometer in cijfers uitdrukken dan betekent dit dat de conjunctuurbarometer tegen de jaarwisseling een niveau van ruim 95 punten zou bereiken. Vorige maand spraken we nog van 89 punten. Dit impliceert een groei van de regionale economische activiteit van maar liefst 15 indicatorpunten in de periode juli – december 2016. Het ziet ernaar uit dat de conjunctuurherneming een top bereikt in januari – februari 2017 met ruim 97 punten. Tegen mei 2017 kunnen we een terugval verwachten tot 92.7 indicatorpunten. Als we enkel naar 2016 kijken dan zou de economische activiteit gedurende het volledige jaar met ruim 8 indicatorpunten aangroeien. Deze aangroei wordt volledig gegenereerd in de loop van november en december. De aangroei sinds juli was nodig om de terugval van de eerste jaarhelft uit te vegen.

Export

Vorige maand kondigden we aan dat de export uit een dal aan het kruipen is en dat wordt deze maand opnieuw bevestigd. Ook de bouw zit nog steeds in een positieve flow en de automobielmarkt presteert ook beter dan dezelfde periode een jaar geleden. Beide sectoren zorgen voor een sterke ondersteuning van de conjuncturele expansie. Binnen de toeristische sector stellen we nog altijd een conjunctuurneutraal verhaal vast. De totale werkloosheid zakt tot 10% onder het niveau van de eerste jaarhelft  van 2016. Tot slot sloten we het jaar af met een piek wat het aantal starters betreft.

Reactie Johann Leten

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert voorzichtig positief: “We gaan verder op het elan van de voorbije maanden. Onze conjunctuur bereikt een piek dankzij de bouw, de automobiel en nu ook terug de export. De verre export deed het in 2016 iets minder dan in 2015 maar hopelijk wordt dit in 2017 terug rechtgezet.”

Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB (januari 2017 – juni 2017)
Conjunctuurbarometer Voka – KvK Limburg en NBB
(januari 2017 – juni 2017)
Tabel: Aantal starters in Limburg
Voka – KvK Limburg
Grafiek: Indeling starters naargelang sectoren
Grafiek: Indeling starters naargelang sectoren

We hebben vlak na nieuwjaar al verkondigd dat 2016 een absoluut recordjaar was op het vlak van starters. Met bijna 6.000 starters is 2016 voorlopig recordhouder van de 21ste eeuw. Het aantal starters in 2016 lag 15,6% hoger dan het aantal starters in 2015 en dat was ook al een recordjaar.

Verder maakten we ook een indeling in enkele categorieën om een beter zicht te krijgen op de verschillende types van starters. In december 2016 konden we 37% van de starters aan de dienstverlenende sector toewijzen. De bouwsector was de voorbije maanden goed voor ongeveer 10% van de starters en deed het in december iets beter met 14% van de starters. De industrie schommelt de laatste maanden rond 12%. De horeca doet lichtjes beter dan de voorbije maanden met bijna 7% starters. Het aantal starters in de handel ligt met 16% starters in december ver onder de starters in handel in november (27%) en oktober (21%). De restgroep bevat nog 15% starters.

Export voorzichtig positief

Voor het eerst sinds lange tijd zijn de trends voor zowel de exportwaarden als de transacties niet alleen positief maar ook significant. In dezelfde periode vorig jaar was de trend in het verloop van de exportwaarden nog neerwaarts gericht. Het trendpatroon voor de transacties was toen echter nog licht meer uitgesproken positief.

 

De year-to-year differentials blijven niettemin beduidend negatief maar wel dicht in de buurt van de waarden die vorige maand werden gerapporteerd. Voor de exportwaarden noteren we -15,66% (t.o.v. -17,12% vorige maand). Bij de transacties blijft de year-to-year differential gemiddeld -2,97% onder het niveau van vorige maand (-3,3%).

 

De exportactiviteit vertoont een sterke hernemingstendens. De significante positieve trends zijn bovendien sterk genoeg om op middellange termijn de negatieve differentials weg te werken. Momenteel remmen de exportprestaties het regionale conjunctuurverloop zeker niet meer af maar het blijft wel nog te vroeg om van een netto expansieve bijdrage te spreken.

Bouw belangrijke sterkhouder

In de bouwsector blijven alle trends positief. Enkel voor de niet-residentiële bouw zijn ze niet significant. Voor drie van de vijf segmenten blijven de trends qua intensiteit sterk gelijkaardig aan die van twaalf maanden geleden. De trend in het verwachte verloop van de te realiseren nieuwbouw oppervlakte vlakt echter significant uit. De te realiseren volumes niet-residentiële nieuwbouw vertoonden in dezelfde periode vorig jaar nog een duidelijk neerwaartse trend.

 

Vier van de vijf year-to-year differentials worden positief. Vorige maand was dit alleen nog maar het geval voor de twee indicatoren m.b.t. de niet-residentiële bouw. De year-to-year differential voor het aantal bouwvergunningen residentiële nieuwbouw wordt, na de onverwacht negatieve waarde van vorige maand (-17,46%), opnieuw positief (2,52%). Ook de year-to-year differential voor de te realiseren residentiële nieuwbouw oppervlakte klimt na de -4,47% van vorige maand opnieuw uit de rode cijfers tot 17,93%. Het aantal vergunningen residentiële renovatiebouw is het enige indicatieve segment waarvoor de year-to-year differential negatief blijft en zelfs verder wegzakt (-17,24% t.o.v. -13,74% vorige maand). De year-to-year differential voor het aantal af te leveren bouwvergunningen niet-residentiële nieuwbouw groeit verder aan tot 25,67% (t.o.v. 15,41% vorige maand). De 30% van twee maanden geleden komt hiermee terug in het vizier. Voor de volumes niet-residentiële nieuwbouw blijft de year-to-year differential status quo op de 138% van vorige maand.

 

Met uitzondering van de residentiële renovatiebouw leveren nu ook de residentiële en de niet-residentiële bouw een solide exapnsieve bijdrage aan onze conjunctuurbarometer. De bouwsector is duidelijk aan een sterke remonte bezig.

Automobielsector bolt sterk verder

Voor het verwachte aantal inschrijvingen van zowel bedrijfsvoertuigen als personenwagens blijven de trendpatronen significant positief. Qua intensiteit zijn beide trends identiek aan de trends van dezelfde periode vorig jaar. Voor de automobielsector was 2016 een sterk jaar met 33.733 verkochte personenwagens en 5.276 bedrijfsvoertuigen. Het is van 2011 dat er er nog zoveel personenwagens werden verkocht, terwijl we voor het aantal bedrijfsvoertuigen het hoogste cijfer noteren van de eeuw.

 

De year-to-year differentials blijven voor beide voertuigtypes positief en qua omvang sterk in de buurt van de waarden van vorige maand. Voor de bedrijfsvoertuigen bedraagt de year-to-year differential 13,81% (t.o.v. 12,52% vorige maand) en voor de personenwagens 6,47% (t.o.v. 5,16% vorige maand).

 

De activiteit binnen de automobielsector blijft intenser dan in dezelfde periode vorig jaar. Momenteel wijst niet erop dat deze tendens op korte termijn zou omslaan.

Toerisme blijft conjunctuurneutraal

De verschillende deelsegmenten binnen toerisme zijn allemaal opwaarts gericht. Drie van de vier trends zijn significant. Enkel de bezettingsgraad alle logies schiet op dit vlak nog tekort. Voor de aankomsten en overnachtingen wordt de trend licht steiler dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de bezettingsgraden tekent zich een lichte uitvlakking af.

 

De year-to-year differentials blijven voor beide bezettingsgraden negatief. Voor de hotels krimpt de year-to-year differential richting nulpunt met -2,91% (t.o.v. -4,27% vorige maand). Voor alle logies stabiliseert de year-to-year differential met -4,71% (t.o.v. -4,89% vorige maand.

De year-to-year differentials voor aankomsten (7,48%) en overnachtingen (2,34%) blijven positief maar verliezen wel terrein in vergelijking met de voorbije maanden (respectievelijk gemiddeld 9% en 15,5% voor aankomsten en overnachtingen).

 

De bezettingsgraden blijven achterlopen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar maar de afstand wordt kleiner. Het aantal aankomsten en overnachtingen blijft hoger dan een jaar geleden. De ene evolutie binnen de sector compenseert de andere waardoor het geheel conjunctuurneutraal blijft.

Werkloosheid blijft lager dan een jaar geleden

De werkloosheidstrends zijn voor beide geslachten neerwaarts gericht en qua intensiteit identiek aan de trends van dezelfde periode een jaar geleden. Per saldo daalt dus de totale werkloosheid.

 

De werkloosheidscijfers blijven voor beide geslachten eveneens beduidend onder het niveau van vorig jaar. Wat de year-to-year differentials betreft stellen we een status quo vast met vorige maand. Het aantal werkloze mannen blijft tot mei 2017 maandelijks gemiddeld 9% lager dan een jaar geleden en bij de vrouwen bedraagt de year-to-year differential 6,6%. Per saldo daalt de totale werkloosheid tot bijna 7,9% onder het niveau van dezelfde periode van vorig jaar.

 

Uitdagend 2017

Johann Leten besluit: “Dankzij de laatste maanden van vorig jaar is onze conjunctuur uit een dal kunnen kruipen. Positief is dat ook onze export terug op dreef komt. Dit is nodig want er staan ons immer heel wat onzekere tijden te wachten en er komen verschillende uitdagingen op ons af. Onze ondernemingen doen het goed maar ze krijgen hun vacatures niet ingevuld. Op internationaal vlak is het koffiedik kijken welke vaart de Brexit en het beleid van president Trump zullen lopen. Bovendien dreigt de inflatieopstoot door de automatische loonindexering de competiviteit van onze bedrijven aan te  tasten. Meer dan genoeg uitdagingen voor 2017.”

Grafiek 4Grafiek 5Grafiek 6Grafiek 7Grafiek 8Grafiek 9Grafiek 10Grafiek 11