Skip to main content
  • Nieuws
  • STEM@Work: het onderwijs ontmoet de werkvloer

STEM@Work: het onderwijs ontmoet de werkvloer

  • 05/12/2019

Op 4 december 2019 openen bedrijven verspreid over heel Limburg hun deuren voor de derde editie van ‘STEM@Work’. Leerkrachten uit het basisonderwijs zijn te gast in een bedrijf in hun buurt. STEM@work geeft hen tips om hetgeen ze daar zien toe te passen in hun lessen, zodoende dat ze daarna ook een kijkje kunnen gaan nemen met de klas. Zelfs de kleuterjuffen en -meesters zijn enthousiast en ervaren een bedrijfsbezoek als zeer leerrijk voor de kleuters.

Stem@work
Vlnr. Kris Claes (directeur belangenbehartiging en talent), Bert Lambrechts (gedeputeerde van ondewijs) en Ludo Panis (bestuurder EBEMA).


STEM@work kadert binnen Ontdek Techniek Talent, een initiatief van de provincie Limburg i.s.m. Voka – KvK Limburg. Het heeft tot doel jongeren hun talenten te laten ontdekken voor techniek en wetenschap. Want de arbeidsmarkt roept om technisch geschoolde profielen.

Studies geven aan dat je reeds best bij de allerkleinsten begint om hen hun talenten te laten ontdekken. Daarom dat het onderwijzend personeel uit het kleuter- en basisonderwijs gestimuleerd wordt om een bedrijfsbezoek te brengen, en dit te vertalen naar de leerstof in de klas.

Wisselwerking

Anders dan de voorbije edities, wordt nog sterker ingezet op een voor- en natraject. In de klas wordt voorafgaand gewerkt rond de inhoud. Dit maakt dat bedrijf en school zich samen inzetten om kinderen op hun maat het bedrijf te laten leren kennen.

Op die manier ontstaat er een wisselwerking tussen bedrijf en omliggende scholen. “Een meerwaarde voor het bedrijf, maar ook voor de school” vindt gedeputeerde van onderwijs Bert Lambrechts. “Want soms is de afstand tussen het bedrijfsleven en het onderwijs erg groot”.

Realiteit in de klas

De bedrijven reageerden ook deze editie erg enthousiast en gingen met veel plezier samen met de pedagogische begeleiders op zoek naar een leuke en leerrijke aanpak om de kinderen te ontvangen in hun bedrijf. Ook ontwikkelen ze samen opdrachten waarmee de leerkracht in de klas aan de slag kan, en waarop in het bedrijfsbezoek wordt verder gebouwd. “De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt is onmiskenbaar aanwezig. Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het echter cruciaal dat onze jongeren meteen de juiste skills verwerven doorheen het studietraject. We zijn dat ook erg tevreden dat scholen en bedrijven de handen in elkaar slaan binnen dit traject. Enkel door samen te werken en van elkaar te leren kunnen we de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd bieden”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Met meer dan 3.100 leden is het goed voor meer dan 75% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Limburg.